Förvaltarkommentar ODIN Small Cap mars

En oro för en ny global finanskris smittade av sig på Stockholmsbörsen.

Mars var ytterligare en turbulent månad på aktiemarknaden där mycket fokus riktades mot banker – särskilt amerikanska Silicon Valley Bank och Signature Bank som kollapsade på rekordtid efter bankrusningar i början av månaden, tätt följt av den schweiziska jättebanken Credit Suisse som fallerade och togs över av konkurrenten UBS. Detta skapade oro för en ny global finanskris, vilket även smittade Stockholmsbörsen. Mot slutet av månaden återhämtade börsen sig dock i takt med att oron började avta, varför månaden som helhet inte medförde några större värdeförändringar på överordnad nivå. De svenska bankerna tappade dock strax över 10 procent av sitt aggregerade värde under månaden, och även de räntekänsliga fastighetsbolagen blev relativa kursförlorare.

Storbankerna finns inte med i småbolagsindex men fastighetsbolagen utgör en stor andel av småbolagsuniverset, vilket bidrog till småbolag som grupp utvecklades något sämre än Stockholmsbörsen som helhet.

Ett bankinnehav i fonden
Den enda ”banken” vi äger i ODIN Small Cap i dagsläget är Avanza vars kapitallätta affärsmodell skiljer sig väldigt mycket från en traditionell bank, eftersom intjäningen främst kommer från transaktionsavgifter snarare än utlåning, vilket reducerar många av de risker som traditionella banker tyngs av. Även Avanzas aktie backade dock ca. 10 procent under månaden och utgjorde vid utgången av mars ca. 3 procent av portföljen. Bland fastighetsbolagen äger vi utvecklaren ALM Equity och Wihlborgs som vi betraktar som ett av de tryggaste fastighetsbolagen. 

Justeringar under månaden
Vi inte gjort några stora ändringar under månaden, men flera mindre justeringar. Vi har bl.a. köpt fler aktier i Wihlborgs, Thule och Vaisala, vilket vi finansierat genom att bl.a. sälja mindre andelar av våra positioner i Absolent och Fortnox som utvecklats mycket starkt det senaste året.

De två sista rapporterna från 2022 kom också in i början av mars, och det var positiv läsning från både det norska medtech-bolaget Medistim och svenska Sectra. Båda bolagen uppvisade tillväxt och lönsamhet som översteg analytikernas förväntningar, och dessa två bolag tillhörde också de bolag med starkast kursutveckling under månaden. Medistim såg en kursuppgång på över 30 procent, och Sectra fick sällskap av två ytterligare mjukvarubolag, Fortnox och Vitec, som alla tre såg kursuppgångar på över 10 procent under månaden. I april kommer en stor andel av portföljbolagen att rapportera för det första kvartalet vilket kommer ge viktiga indikationer på hur 2023 har börjat.

Bolagsbesök
I övrigt har vi som vanligt fortsatt att bevaka och besöka både portföljbolag och kandidater. I mars besökte vi bl.a. dotterbolag till Bufab och NCAB i Nederländerna. Trots en stökig börs är den underliggande utvecklingen i den absoluta majoriteten av våra portföljbolag mycket god, vilket över tid även bör reflekteras i aktiekurserna.  

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.