Förvaltarkommentar ODIN Small Cap juli

Efter ett svagt juni återhämtade sig Stockholmsbörsen något i juli.

Marknaden är fortsatt volatil och det stora temat är fortfarande vad som händer med inflationen och räntorna framöver. Vi har inte gjort några stora ändringar under månaden men vi har minskat vår position i Coor något, och ökat vår position i MIPS.

Händelser
Rapportsäsongen för det andra kvartalet inleddes i juli och vid utgången av månaden hade 22 av fondens 35 innehav rapporterat. Sammantaget har rapportsäsongen hittills varit väldigt stark – både omsättning, marginaler och vinstnivåer har generellt varit högre än väntat. Många bolag har dock fortfarande relativt svaga kassaflöden till följd av fortsatt lageruppbyggnad, men än så länge är vi inte överdrivet oroliga för det givet fortsatt mycket stark efterfrågan.

Hittills har bara Vitec och Vaisala rapporterat svagare rörelseresultat än väntat. Vitec underträffade estimaten pga. högre kostnader för löner och resor vilket kanske inte är så förvånande när samhället uppnås upp igen. Kursreaktionen var kraftigt negativ på rapportdagen (-18 procent) men aktien slutade ändå på plus över månaden (+5 procent). Vaisala hade något lägre marginal än väntat på grund av högre komponentpriser, men omsättningen var i linje och orderboken mycket stark varför aktien inte rörde sig särskilt mycket.

Swedencare rapporterade ett resultat ungefär i linje med förväntningarna, men med något högre omsättning och något lägre marginal pga. nedstängningar i Kina. Aktien föll 6 procent på rapportdagen men hade ett större kursfall tidigare under månaden efter att ett analyshus sänkte sina estimat något för helåret, varför det blev den aktie som gick svagast under juli (-18 procent). Men det var också den enda aktien i portföljen som gick riktigt svagt under månaden.

Många av portföljbolagen hade en stark kursutveckling i juli, och tre av våra mjukvarubolag stack ut: Sectra (+35 procent), Lime (+30 procent) och Hemnet (+22 procent). Både Lime och Hemnet levererade rapporter som slog estimaten på samtliga punkter. Sectra har inte rapporterat än men aktien gick starkt i juli, troligen på grund av flera amerikanska ordrar med stor potential som ökar förväntningarna på den kommande rapporten och den fortsatta långsiktiga tillväxtresan.

Det viktiga för oss är att de bolag vi äger fortsätter att skapa långsiktiga fundamentala värden. Så länge det fortsätter är vi helt komfortabla med att äga dem, oavsett vad aktiekurserna gör på kort sikt. Den preliminära slutsatsen är fortsatt att våra portföljbolag fortsätter att skapa stora fundamentala värden. Allt annat lika är det positivt för den förväntade långsiktiga avkastningen.

Rapport med siffror

Sverige, Sommar

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.