Förvaltarkommentar ODIN Small Cap augusti

Starka bolagskulturer med en låg skuldsättning har varit grundförutsättningar för den goda utveckling som vi sett i rådande marknad.

Det har onekligen varit ett speciellt år där många bolag gjort enorma insatser för att parera de svängningar i efterfrågan som kommit av covid-19. Våra innehav har bevisat sin kvalitet och i många fall kommer de att gå starkare ur denna krisen. Vi är som alltid aktiva ägare och för en kontinuerlig dialog med våra innehav för att stämma av att de agerar som förväntat och vi är redo ifall de skulle vilja genomföra några offensiva åtgärder.

Under månaden har vi stärkt teamet bakom ODIN Small Cap genom att Hans Christian Bratterud går in som förvaltare och vi anställer Carolina Elvind som analytiker. Därmed har vi ett team som kompletterar varandra väl med olika bakgrunder och styrkor. Hans Christian har en lång erfarenhet av bolagsanalys och har de senaste åren varit analytiker i ODIN med fokus på Sverige och globala teknologibolag. Carolina kommer från en roll som analytiker i Danske Bank med fokus på småbolag och börjar hos oss den 1 oktober. Vi har således mycket goda förutsättningar att fortsätta att skapa långsiktiga värden för våra andelsägare. Jonathan Schönbäck är fortsatt huvudansvarig förvaltare.

Carolina Elvind, Jonathan Schönbäck och Hans Christian Bratterud

Rapportsäsongen
Efter en stark utveckling i juli så fortsatte den goda utvecklingen även i augusti driven av en bra rapportsäsong. Rapportsäsongen har precis avslutats och det är bara att konstatera att bolagen i de flesta fallen överträffade marknadens förväntningar. Överlag kom försäljningen in som förväntat medan marginalerna och därmed vinsten samt kassaflödena var avsevärt bättre än förväntat. Detta är ett tydligt tecken på att bolagen agerat snabbt och effektivt för att minimera de negativa konsekvenserna av covid-19 på ett sätt som många inte hade förväntat sig.

Börja spara i ODIN Small Cap i vårt eget investeringssparkonto (ISK) här

Exempelvis kom Sdiptech in med en rapport där försäljning och vinst var mycket bättre än förväntat samtidigt som de under perioden genomfört ett antal nya förvärv. Bolagets fokus på lösningar till infrastrukturproblem har gjort att de klarat sig väldigt bra under pandemin då underhåll och uppgraderingar av viktiga infrastrukturanläggningar måste fortsätta. Bolaget är nu uppe på 95 procent leverans av förväntade orders. Även Bravida, HMS Networks och Lime kom in avsevärt bättre än förväntat under kvartalet. De svagaste rapporterna kom från Duni och Absolent som hade tuffa underliggande marknader som var svåra att parera.

Överlag är bolagen försiktiga i sin framåtblickande kommunikation och det är förståeligt då vi eventuellt går in i en andra fas av covid-19. Det finns en osäkerhet för hur alla verksamheter ska komma igång efter sommarledigheten. Många har arbetat på distans och det kan säkert fortsätta under en tid framöver. Dock behöver bolagen träffa kunderna under mer normala former ganska snart för att kunna fortsätta bygga långsiktiga samarbeten.

Portföljen
Många av innehaven i portföljen har utvecklats mycket bra under året. Framförallt har Sinch, Sdiptech och Lime bidragit till portföljens goda utveckling. I våra samtal med Limes VD är det tydligt att de fokuserar fullt på att se möjligheterna i den snabba förändring som nu pågår. Att bolagets starka kultur gynnat dem är tydligt och det har fungerat mycket bra trots att många arbetat hemifrån. Bolaget vill att arbetsplatsen ska kännas som ett andra hem så det är viktigt att inte tappa den familjära stämningen när många arbetar hemifrån. Under året har Loomis, CTT Systems och Coor varit de svagaste bidragsgivarna i portföljen. CTT Systems har onekligen en utmanande underliggande marknad med Boeing och Airbus som kunder. Vi är däremot övertygade om att deras produkter för befuktning i flygkabiner kommer att bli alltmer efterfrågade när marknaden inser att en bra fuktnivå är viktigt för att minska risken för att torra slemhinnor påverkas av virus.

Andra bolag som gynnats av pandemin där fokus legat på ”hemester” är MIPS och Thule. Efterfrågan på cyklar och andra utomhusaktiviteter har varit enorm i många stora marknader som Tyskland och USA vilket driver efterfrågan på bolagens produkter. Thule gynnas bland annat av att alltfler vill ta med sig sina cyklar eller annan utrustning för utomhusaktiviteter på bilen och MIPS har gynnats av att alltfler köper cykel och vill ha den säkraste hjälmen som därmed innehåller deras produkter.

Förändringar i portföljen hittills i år
Under månaden har vi framförallt ökat i CTT Systems och minskat i Vitec. Bolagen är bra positionerade och kommer sannolikt att gå stärka ur denna kris då underliggande efterfrågan på deras produkter och tjänster accelererat av covid-19 även om det kortsiktigt är tufft för CTT Systems. Vitec har utvecklats mycket bra under perioden och rapporten var bättre än förväntat. Värderingen har ökat relativt snabbt i Vitec senaste tiden och vi valde därför att minska vår position som var en av de största i fonden.

Vad tror vi framöver?
2020 har onekligen varit ett år som går till historieböckerna. Den senaste stora krisen upplevde vi främst 2008. Vid båda tillfällena har fokuset på kvalitetsbolag varit en stor trygghet och framgångsfaktor för oss. Att högkvalitativa bolag på sikt skapar långsiktiga värden som är svåra att överskatta blir man påmind om gång på gång – och speciellt när allt ställs på sin spets. Efter 2008 utvecklades många högkvalitativa innehav mycket bra eftersom konkurrenterna hade tvingats vända sig inåt och få ner skuldsättningen, samtidigt som man fick arbeta hårt med att rädda det som gick att rädda. Lågt skuldsatta bolag med hög kvalitet kunde passa på att genomföra förvärv och vara offensiva i sina åtgärder eftersom de kunde fokusera på de nya möjligheter som uppstod. Vi är övertygade om att detsamma kommer att ske framöver och har således en fortsatt stor tilltro till våra välskötta innehav i fonden.

Här hittar du produktbladet med avkastningssiffror för ODIN Small Cap

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.