Förvaltarkommentar ODIN Small Cap augusti

Marknaden är fortsatt mycket volatil och kurserna drivs i första hand av ändringarna i förväntningar om den globala makroutvecklingen.

Efter en viss återhämtning i juli blev augusti ytterligare en svag månad på Stockholmsbörsen, där småbolag än en gång utvecklades sämre än de större bolagen som grupp, vilket drabbat ODIN Small Cap. Marknaden är fortsatt mycket volatil och kurserna drivs i första hand av ändringarna i förväntningar om den globala makroutvecklingen, med fokus på inflation och räntor, snarare än hur individuella bolag utvecklas fundamentalt. När det blir breda algoritmiskt drivna säljflöden i marknaden är det normalt att de drabbar småbolag hårdare, eftersom handelslikviditeten i dessa bolags aktier är sämre än i de stora bolagen.

Ändringar i portföljen
Vi har inte gjort några större ändringar i augusti, men har modererat våra positioner något i bl.a. Sectra och Coor.

Händelser
Rapportsäsongen för det andra kvartalet fortsatte i augusti och vid utgången av månaden hade 33 av fondens 35 innehav rapporterat. Sammantaget har rapportsäsongen hittills varit stark – både omsättning, marginaler och vinstnivåer har generellt varit högre än väntat. Många bolag har dock fortfarande relativt svaga kassaflöden till följd av fortsatt lageruppbyggnad för att säkerställa leveranser. Det överordnade budskapet är fortsatt starka orderböcker men alla läser nyheterna och förväntar att efterfrågan kommer dämpas framöver. Två undantag från de överlag starka rapporterna var Thunderful och Troax.

Thunderful rapporterade svagare lönsamhet än väntat till följd av lönsamhetsproblem pga. för stora lager i deras distributionsverksamhet och en nedskrivning av ett av deras senaste spel som sålt sämre än väntat. Bolaget meddelade också att Brjann Sigurgeirsson lämnar VD-posten men kommer stanna inom koncernen. Anders Maiqvist, som tidigare varit CFO, tar över som tillförordnad VD tills en permanent ersättare tillträtt. Vi har träffat både Brjann och Anders under månaden och vi har trots några tuffa kvartal fortsatt förtroende för bolaget som i dagsläget väger 1,6% av portföljen.

Troax publicerade också en rapport med stark försäljning men svagare lönsamhet än väntat till följd av kostnadsökningar inom främst stål men också förpackningsmaterial, energi och frakter. Bolaget fortsätter att höja sina priser, men har inte hunnit ikapp än.

Cary Group, som är föremål för ett offentligt uppköpserbjudande, publicerade också en rapport som var bättre än väntat på samtliga punkter. Vi tackade nej till erbjudandet, vilket de allra flesta övriga aktieägare också gjorde, varefter acceptfristen har förlängts.

Många av våra portföljbolag har haft en mycket svag aktiekursutveckling i år. Men fundamentalt är de flesta av bolagen ännu bättre idag än de var vid årsskiftet. När aktiekurserna faller blir många frestade att ändra strategi, och hellre köpa aktier i de bolag som gått bra i år (olje- och råvarubolag, vapentillverkare osv.). Det hade gynnat avkastningen i år. Men vi är långsiktiga. Och på lång sikt äger vi mycket hellre en portfölj av hållbara och högkvalitativa bolag som förbättrar framtiden, även om det svider just nu.

Månadsrapport med siffror

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.