Förvaltarkommentar ODIN Small Cap april

Vår strävan är att alltid vara investerade i bolag där vi kan vara långsiktigt stolta ägare. I dagsläget har vi en portfölj med bolag vi är mycket stolta över vilket vi tror även bådar gott för framtiden, oavsett börsläge.

En stor andel av fondens innehav rapporterade för det första kvartalet under april. Överlag har rapporterna varit bra och den överordnade trenden vi såg förra året har fortsatt – med omsättning ungefär som förväntat men vinstnivåer över förväntan. Vår strävan är att alltid vara investerade i bolag där vi kan vara långsiktigt stolta ägare. I dagsläget har vi en portfölj med bolag vi är mycket stolta över vilket vi tror även bådar gott för framtiden, oavsett börsläge.

Under april har vi köpt in två nya innehav och sålt två befintliga innehav.

Det första nya bolaget vi köpt in under månaden är bostadsbolaget ALM Equity. Bolaget drivs av Joakim Alm som är grundare, storägare och VD. Vi är  imponerade över bolagets historiska prestation som skapat stora värden för aktieägarna under många år. Bolaget har gått från att vara en nästan renodlad bostadsrättsutvecklare i Stockholm till att numera främst utveckla för egen förvaltning genom det börsnoterade dotterbolaget Svenska Nyttobostäder. Vi har sett flera prov på disciplinerad och skicklig kapitalallokering från Joakim Alm och hans team, samt en fokuserad men mycket flexibel organisation. Givet den fortsatta bostadsbristen i Stockholm tror vi det kommer finnas goda möjligheter för fortsatt värdeskapande från detta mycket kompetenta team.

Vi finansierade köpet av ALM Equity genom att sälja vår position i FastPartner, givet den överlappande exponeringen mot fastigheter i Stockholm. FastPartner är i allra högsta grad ett kvalitetsbolag som vi tror kommer fortsätta skapa värden på lång sikt, men vi valde i detta fall att prioritera en investering i ALM som vi bedömer som relativt oupptäckt av aktiemarknaden. 

Vi valde även att delta i börsintroduktionen av Hemnet och investera en liten andel av fonden i bolaget. Hemnet har en mycket god historisk prestation med lönsam tillväxt under många år, samt en utomordentligt stark position inför framtiden givet att det är den dominerande marknadsplatsen för bostäder i Sverige. Vi bedömer att värdet av Hemnets tjänster vida överstiger de priser som bostadssäljare i dagsläget betalar för att använda tjänsten, vilket möjliggör god vinsttillväxt i många år framöver. Priset på aktierna är därmed inte heller lågt, men vår bedömning är att det fundamentala värdet överstiger noteringskursen. Vi tror Hemnet kommer vara en god investering på lång sikt, men givet att det redan ligger relativt höga förväntningar i nuvarande pris har vi endast köpt en begränsad position.

För att finansiera köpet av Hemnet sålde vi våra aktier i CellaVision, som bl.a. automatiserar räknande av celler. Det är ett kvalitetsbolag med god historisk prestation och en stark position inför framtiden. Det har även varit ett av våra högst värderade innehav, men givet att ett antal nyckelpersoner valt att lämna bolaget väljer vi att vara mer ödmjuka med den exponeringen. Vi har därför valt att allokera om pengarna till Hemnet som visserligen också är högt värderat, men där vi är ännu tryggare på styrkan i den långsiktiga positionen.

I övrigt har vi bland annat. utökat vår position i Sectra.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.