Förvaltarkommentar ODIN Small Cap april

Efter en turbulent mars blev april en väldigt bra månad på den svenska aktiemarknaden.

Även om svenska småbolag hade en något svagare utveckling än den bredare Stockholmsbörsen – där flera storbolag levererat urstarka rapporter – så blev det en bra månad för ODIN Small Cap. April har varit rapportintensiv och väldigt många bolag har rapporterat betydligt starkare resultat för det första kvartalet än vad som var väntat, vilket vi också sett många bevis på i ODIN Small Cap.

De tre främsta ändringarna vi gjort under månaden har varit att sälja ut våra aktier i Sdiptech samt köpa in Catena och Bergman & Beving. Vi har även utökat våra positioner i bl.a. Vaisala och Green Landscaping.

Sdiptech är ett bra bolag som nuvarande management gjort ett ordentligt jobb med att lyfta till nya nivåer. Bolaget har haft det lite utmanande på elbilsladdarsidan på sistone men de underliggande behoven innebär sannolikt en bättre utveckling framöver.  Men med en portfölj av många fina bolag och en stark kandidatlista så ser vi större potential i Bergman & Beving framöver. Sdiptechs skuldsättning kombinerat med lite tuffare utveckling på sistone har gjort att vi kontinuerligt minskat vår vikt så pass mycket att det blev ett naturligt läge för bytet. Vi väljer således att flytta Sdiptech till kandidatlistan och fortsätter att följa det framöver.

Bergman & Beving är urmodern till ett antal av våra innehav i ODIN Small Cap och ODIN Sverige. Vi har följt bolaget en tid och gillar den kulturförändring som pågår. Under ledning av en tidigare dotterbolags-VD från Lagercrantz och Lagercrantz VD som styrelseordförande är det tydligt fokus på decentralisering och stort lokalt ansvar vilket varit en framgångsrik väg för många andra bolag i samma ägarsfär. Bolaget är däremot verksamma till relativt stor del som underleverantör inom byggnischer vilket kan hämma utvecklingen under en tid men vårt fokus som alltid är på den långsiktiga utvecklingen som vi tror att bolagskulturen kommer hantera väl. Bolagets kontinuerliga förbättring och fokus på att stärka sin position i specifika nischer tror vi kommer leda till en god utveckling framöver. Men på grund av den kortsiktigt lite mer utmanande situationen så väljer vi att börja med en försiktig vikt runt 1%.

Efter att vi återigen köpt in Wihlborg under föregående kvartal så fortsätter vi att doppa tårna inom fastighetssegmentet genom det nya innehavet Catena. Bolaget har utvecklats mycket fint historiskt via sitt fokus på lager och logistikfastigheter och med en för fastighetsbolag sett bra finansieringssituation så tror vi att de kommer klara av de utmaningar som fastighetssektorn går igenom väl. Med en stark huvudägare och stort fokus på hållbara lösningar så fortsätter bolaget att bland annat satsa på alltmer solceller på sina fastigheter till gagn för miljön och för att kunna tillhandahålla förnybar el till sina hyresgäster. Vi börjar med en försiktig initial vikt på 1% och konstaterar glädjande nog att den första rapporten efter att vi köpt in bolaget visar på fortsatt god utveckling.

I övrigt har vi som sagt ytterligare ett antal bolag som levererat starka rapporter som gett stora positiva kursreaktionerna på rapportdagen. Några exempel är NCAB (+19% på rapportdagen), Swedencare (+17%), Lime (+14%), Thule (+14%), Bufab (+13%) och HMS Networks (+11%). På den svagare sidan hittar vi Admicom (-7%) som främst säljer mjukvara till en inbromsande finsk byggindustri och Medistim (-7%) vars slutmarknader i både EMEA och Americas bromsat in, delvis på grund av för höga lagernivåer bland kunderna. Det är fortfarande 15 portföljbolag som inte rapporterat än men den preliminära slutsatsen är att våra kvalitetsbolag överlag fortsätter att leverera bättre än väntat.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.