Förvaltarkommentar ODIN Small Cap april

Efter att mars avslutades relativt stabilt blev april ytterligare en turbulent månad på aktiemarknaden.

Fortsatt oro kring inflation, hög volatilitet på globala börser och ett försvagat sentiment präglade marknaden. Dessa breda och oförutsebara faktorer har den här månaden fått företräde framför vad som varit en relativt god rapportsäsong så långt.

Händelser
Rapportsäsongen för det första kvartalet inleddes i andra halvan av april och vid utgången av månaden hade 21 av fondens 35 innehav rapporterat. Överlag har det varit en relativt god rapportsäsong, men mottagandet på börsen har ändå varit relativt svalt i de flesta fall.

MedCap (-20%) och Thunderful (-19%) var de två aktier med svagast utveckling under månaden, trots att de inte har rapporterat än och vi inte har identifierat några väsentliga nyheter. Vi ser därför detta främst som ett resultat av det svaga marknadssentimentet, och inte fundamentalt drivet.

MIPS (-20%) publicerade en mycket stark rapport (48% organisk tillväxt och 57% EBIT-tillväxt) som var väsentligt bättre än analytikernas prognoser. Aktien steg 13 procent på rapportdagen. Den hade dock gått så svagt innan rapport att den ändå avslutade månaden kraftigt ner. MIPS har – med all rätt – varit en högt värderad aktie som nu blivit betydligt billigare. 

Hemnet (-14%) föll också trots en stark rapport som översteg höga förväntningar på samtliga punkter, inte minst drivet av att den genomsnittliga intäkten per bostadsannons ökade med hela 41 procent. Givet den starka Prestationen, den dominerande Positionen och det alltmer attraktiva Priset är vi mycket komfortabla med investeringen.

Coor (+18%) var den aktie som utvecklades bäst under månaden, vilket är glädjande eftersom det är fondens största position med dryga 8 procents portföljvikt. Bolaget rapporterade god tillväxt och lönsamhet som översteg analytikernas förväntningar med 6 procent respektive 13 procent. Trots den starka rapporten handlades aktien ned 1 procent på rapportdagen, men givet den fina utvecklingen tidigare under månaden avslutade den ändå upp. Coor är ett stabilt kvalitetsbolag som vi är komfortabla med att ha som största position.

Ändringar i portföljen
Vi har inte gjort några väsentliga ändringar i portföljen under april, men vi har exempelvis ökat våra positioner i Troax och CTT något, vilket finansierats genom att minska positionen i Axfood. 

Det viktiga för oss är att de bolag vi äger fortsätter att skapa långsiktiga fundamentala värden. Så länge det fortsätter är vi helt komfortabla med att äga dem, oavsett om aktiekurserna på kort sikt ger en helt annan bild. Den preliminära slutsatsen är fortsatt att våra portföljbolag fortsätter att skapa stora fundamentala värden, medan deras aktier i de flesta fall blivit betydligt billigare. Allt annat lika är det positivt för den förväntade framtida avkastningen.

Månadsrapport med siffror

ODIN Small Cap, hundar

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.