Förvaltarkommentar ODIN Small Cap 2020

Premiäråret 2020 blev ett exceptionellt bra år för ODIN Small Caps andelsägare – både i absolut avkastning men också relativt marknaden.

ODIN Small Cap lanserades den 28 januari 2020 och det är med stor glädje vi lägger det första året bakom oss. Premiäråret 2020 blev ett exceptionellt bra år för ODIN Small Caps andelsägare – både i absolut avkastning men också relativt marknaden. Trots en världsomfattande pandemi, som skakade om marknaden ordentligt när fonden var helt nystartad, så visade våra kunder sitt stöd genom att nästan inte ta ut några pengar när det stormade som värst. Detta är vi mycket tacksamma för, eftersom det gjorde det möjligt för oss att behålla positionerna i de fantastiska bolag vi investerat i så de kunde visa sin styrka. Det har lett till att det första året i ODIN Small Caps historia blivit ännu bättre än vi hade vågat hoppas på. 

Avkastningen beror på de människor som jobbar i de bolag vi väljer att investera i. Det är deras hårda arbete, och förmåga att se och ta de möjligheter som uppstår, även i en kris, som skapar värde. Att kunna vara ägare i denna typ av högkvalitativa bolag är ett privilegium som vi är mycket tacksamma för.

Här kan ni läsa produktbladet för ODIN Small Cap C med avkastningssiffror

Pandemin har varit brutal på många sätt. Framförallt är alla människoliv som förlorats en tragedi. Men många branscher har också drabbats hårt – flygindustrin, restaurang- och hotellbranschen är några exempel. Inbromsningen i vissa branscher har dock lett till ökad tillväxt i andra branscher. Och i flera fall är detta en förstärkning av megatrender som pågått i många år. Digitalisering och e-handel är kanske de tydligaste exemplen. Men i ODIN Small Cap har vi framförallt sett flera exempel på att våra innehav vågat ta de unika möjligheter som uppstod i krisen.

Vårt största innehav under stora delar av året var Sinch som är ett exempel på digital kommunikation som fortfarande växer fram. Det är inget nytt – det är en megatrend som har pågått länge, men den har förstärkts under 2020. Kombinerat med att bolaget gjort tre av sina fyra största förvärv någonsin under året, så har avkastningen blivit extremt hög.

Why Global Enterprise Messaging is a Sinch | Sinch

Överlag har vi haft låg exponering mot branscher och bolag som drabbats hårt, vilket bidragit till den goda avkastningen. Det bolag vars verksamhet drabbats hårdast är CTT Systems som gör befuktnings- och avfuktningslösningar till flygindustrin, men även kontanthanteringsbolaget Loomis, och Duni som levererar en stor del av sina produkter till restaurangbranschen, har påverkats negativt.

Fondens förvaltade kapital har passerat SEK 2,9 miljarder (2020-12-31). Det är otroligt glädjande att ha fått det förtroendet från våra investerare. Förvaltningsteamet har också förstärkts under året. Jonathan Schönbäck, som rekryterades till ODIN för att lansera fonden, har numera stöd av medförvaltare Hans Christian Bratterud och analytiker Carolina Elvind. Vi tror starkt på ODIN-modellen och är övertygade om att den kommer hjälpa oss att hitta de bästa bolagen, som kan hantera de svåraste situationer, även i framtiden. Vi kommer arbeta hårt för att lyckas med det, och om vi lyckas, tror vi att även framtiden kommer vara ljus för ODIN Small Caps andelsägare.

Positiva
Sinch, som bl.a. erbjuder en mjukvaruplattform som gör det möjligt för företag att automatiskt skicka meddelanden till sina kunder via flera olika kanaler (främst SMS), har varit den överlägset största bidragsgivaren under året. Vi dubblade innehavet i mars, i samband med nyemissionen som bolaget genomförde för att finansiera förvärvet av Wavy. Aktien har gått så starkt under året att börsvärdet gått från under SEK 16 miljarder till över 80 miljarder. När Small Cap-gränsen på 68 miljarder passerades började vi sälja bolaget eftersom vi avser att endast ha innehav inom den gränsen.

Sdiptech, som bl.a. levererar teknologi och lösningar till samhällets infrastruktur, har också utvecklats mycket bra under året efter starka rapporter varje kvartal och flera lovande förvärv.

MIPS, som gör rotationsskydd till hjälmar, har gått bra drivet av fortsatt hög tillväxt med mycket god lönsamhet, samtidigt som flera nya marknader (t.ex. motorcykel- och bygghjälmar) öppnar upp sig.

Lime, som levererar CRM-mjukvara till företag, har också haft ett oerhört bra år drivet av fortsatt lönsam tillväxt.

Negativa
Loomis, som hanterar kontanter, har haft en mycket svag utveckling på börsen då kontanthanteringen i samhället minskat något till följd av pandemirelaterade nedstängningar och mindre turism. Aktien var som mest ned 60% under kraschen i mars, och har inte riktigt återhämtat sig, trots att omsättningen endast sjunkit med 8% (R12, Q1-Q3) och lönsamheten fortfarande är mycket hög. Bolaget handlas således till betydligt lägre multiplar idag jämfört med vid årets början, och om Loomis kan återgå till sin historiska tillväxtresa tror vi aktien kommer generera god avkastning framöver. 

Coor, som är verksamt inom fastighetsskötsel, påverkades också negativt av pandemin, troligen drivet av att fler har arbetat hemifrån och behovet för fastighetsskötsel av kontor minskat något. Även här har kursnedgången varit betydligt större än intjäningstappet.

Absolent, som erbjuder industriella luftfilterlösningar, har också påverkats negativt av pandemin. Bolaget har expanderat i många år men marginalerna började pressas 2019, och kombinerat med omsättningstapp under pandemin har de pressats ytterligare. Det senaste kvartalet indikerade dock en kraftfull återhämtning och med pågående besparingsprogram som snart färdigställs förväntas marginalerna återgå till de tidigare goda nivåerna.

CTT Systems, som gör befuktnings- och avfuktningslösningar till flygindustrin är det bolag som drabbats hårdast omsättningsmässigt. Trots stort omsättningstapp har CTT fortfarande varit lönsamt och aktiekursen har återhämtat sig något mot slutet av året eftersom bolaget är mycket väl positionerat inför en återhämtning inom flygindustrin.

Ändringar
Vi behövde som sagt sälja ut Sinch när bolaget blev för stort. Vi ersatte den positionen med Swedencare som säljer exklusiva djurvårdsprodukter. Marknaden har strukturell tillväxt, drivet av att husdjur i ökande grad ses som familjemedlemmar. Kombinerat med att bolaget har fått ordentlig fart på sin förvärvsverksamhet tror vi detta kan bli en god investering över de kommande åren.

Made By Swedencare - 225 Photos - Pet Supplies -

Utsikter 2021
Vi vet inte hur börsen kommer utvecklas 2021. Precis som vi för ett år sen inte visste om hur börsen skulle utvecklas 2020. För ett år sen hade vi ingen aning om att vi skulle få en global pandemi, och att samhällen världen över plötsligt skulle stängas ner. Så omfattande nedstängningar har aldrig tidigare genomförts. När det väl hände och börsen rasade, och alla insåg allvaret i situationen, så visste vi inte att börsen skulle komma tillbaka så starkt och kraftigt som den gjorde. Året 2020 blev ett riktigt bra år för ODIN Sveriges andelsägare. Hur kommer det sig?

Vår ambition är att äga de bästa bolagen. De bästa bolagen har en stark företagskultur som gör att de kan se och ta de möjligheter som uppstår. De fokuserar på möjligheterna och inte bara på problemen. De har också skickliga medarbetare som kan ta vara på möjligheterna, och snabbt anpassa verksamheten när verkligheten ändras. Det såg vi många exempel på bland våra portföljbolag när coronakrisen slog till under det gångna året – bolag som vågade vara offensiva, gå in på nya marknader och göra nya förvärv, trots att osäkerheten i omvärlden ökade. Det har lönat sig under 2020, och vi tror även den sortens företagskultur kommer löna sig framöver.

På ODIN spekulerar vi inte i aktier, vi investerar i bolag. Många ser spekulation och investering som synonymt, men för oss är skillnaden enorm, och det genomsyrar allt vi gör. En spekulant fokuserar på priset, medan en investerare fokuserar på kvaliteten och det fundamentala värdet. Aktiekursen är bara priset på en aktie. Det viktiga är bolagets fundamentala värde, och hur det värdet utvecklas över tid. Det har sagts förut, men det tål att upprepas: Price is what you pay, value is what you get.

Vi försöker att uteslutande fokusera på den långsiktiga fundamentala värdeutvecklingen. Om vi gör vårt jobb väl, och faktiskt lyckas fortsätta hitta och investera i de bästa bolagen (som skapar stora fundamentala värden), så är vi övertygade om att det kommer reflekteras i aktiekurserna och skapa värden för oss som andelsägare även framöver.

Vi vet som sagt inte vad 2021 kommer bjuda på, men vi tycker att vi äger bolag som står väl rustade, oavsett vad som skulle hända. Vi har en väldiversifierad portfölj av högkvalitativa bolag som överlag har starka marknadspositioner, tillväxt, god lönsamhet, låg skuldsättning och inte minst en stark företagskultur och skickliga ledare. Priserna på aktier har visserligen gått upp, men givet fortsatt låga räntenivåer världen över så känner vi inte till något mer attraktivt tillgångsslag för den som har möjlighet att vara långsiktig.

Vi i förvaltarteamet, som numera består av tre personer, tycker att vi har goda förutsättningar för att lyckas över tid. Vi kommer fortsätta att arbeta hårt, helt enligt ODIN-modellen, och göra vårt yttersta för att ODIN Small Cap ska få alla förutsättningar för att bli en långsiktig framgångssaga.

ODIN Small Caps förvaltarteam – Carolina Elvind, Jonathan Schönbäck och Hans Christian Bratterud.

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och hur vi arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för våra andelsägare.