Förvaltarkommentar ODIN Norge april

Bolagen levererade bättre än man hade kunnat förvänta sig bådei Norge och i övriga Norden

Sammanfattningen från rapportsäsongen för Q4 var att bolagen generellt levererade bättre än man hade kunnat förvänta sig – i Norge men även i övriga Norden. Intäktstillväxten var bra och vinsterna ökade, om än inte i samma utsträckning, vilket gjorde att marginalerna pressades något.

De initiala rapporterna för första kvartalet 2023 har fortsatt i samma anda. Försäljningstillväxten är förvånansvärt bra, vinsterna växer och till och med orderingången verkar ganska lugnande. Det gäller både stora industriföretag och även de något mindre företagen.

Framför allt ser vi att bolag med goda marknadspositioner kan flytta över inflationen i insatskostnader till kunderna. För de något mer råvaruexponerade bolagen är lönsamheten svagare än den var på toppen 2022, men den är fortfarande på höga nivåer historiskt för många av dem.

Förändringar i portföljen
Vi har även gjort vissa förändringar i portföljen under april på grund av stora kurssvängningar och en förnyad uppgång inom energisektorn.

En ”utdelningsfond” fast ändå inte

ODIN Norge är inte en utdelningsfond i traditionell mening. De höga vinsterna i våra portföljbolag har dock gjort att vi förväntar oss stora utdelningar nu under våren 2023.

Faktum är att baserat på fondens värde i början av året kommer direktavkastningen (utdelning i procent av värdet) att överstiga 5 procent – vilket är ovanligt.

Dessa pengar kommer att återinvesteras i bolagen i fonden, då vi sällan har en kontantdel över 1 procent av fondens värde.

Är hög avkastning en ovillkorlig vara?

Studier har visat att företag som ger utdelning historiskt sett har visat sig vara en god investering avkastningsmässigt. Det kan finnas flera skäl till detta, men det har förmodligen något att göra med att långsiktiga utdelningar kräver att företagen trots allt är lönsamma och att kapitalallokering är förnuftig.

Ändå föredrar vi på ODIN att företagen återinvesterar pengarna i sin egen verksamhet snarare än att de betalar ut den – förutsatt att medlen investeras i något med hög avkastning på kapitalet. Det är här compounding –  eller ränta-på-ränta-effekten – kommer in och kan skapa exceptionell avkastning under lång tid.

Just nu är dock resultatet så bra i vissa bolag att både behovet av  återinvestering och möjligheten att betala utdelning har täckts, och då säger vi, som Ole Brum: ”Ja tack, båda delarna”.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.