Förvaltarkommentar ODIN Norden april

Maj var en mycket bra månad på den nordiska aktiemarknaden och för ODIN Norden.

Den goda utvecklingen på de globala aktiemarknaderna fortsätter och maj var en mycket bra månad på den nordiska aktiemarknaden och för ODIN Norden.

Den ekonomiska utvecklingen
Inflationen har sjunkit på de flesta västerländska marknader, men ligger fortsatt på höga nivåer. Trots räntehöjningar runt om i världen är den ekonomiska utvecklingen generellt god och bättre än en uppsättning makroekonomers förutsägelser. De långa räntorna har sjunkit, vilket återspeglar en tro på att inflationen kommer att falla tillbaka så småningom. Arbetsmarknaden är fortsatt ansträngd och arbetslösheten ligger kvar på en låg nivå.

Rapportsäsongen för första kvartalet är i full gång och cirka 60 procent av bolagen i portföljen har levererat siffror. För de 60 procent av företagen som har levererat kvartalssiffror för första kvartalet är resultaten bra, våra företag presterar generellt bättre än förväntat. Lägesrapporten från de 60 procent av portföljbolagen som har levererat är att intäkterna har ökat med 23 procent, varav organisk tillväxt är 11 procent. Rörelseresultatet har ökat med 30 procent och vinsten per aktie med 18 procent. Vi är mycket nöjda med detta. Detta bidrar också till att bekräfta att den underliggande ekonomiska utvecklingen är sund.

Nyheter från företagen

Christian Hansen
Bolagsstämman för Christian Hansen och Novozymes har beslutat att slå samman de två bolagen. De väntar på fusionen tills nödvändiga godkännanden från berörda myndigheter har erhållits. De flesta godkännanden har nu beviljats. Sammanslagningen tros äga rum runt nyår. Bakgrunden till samgåendet är att kombinationen av de starka positionerna från Christian Hansen och Novozymes stärker deras marknadsposition och att de tillsammans kan kombinera sin expertis inom enzymer och bakterier och bidra till utvecklingen av nya, lönsamma och hållbara produkter.

Bolagen fortsätter att göra förvärv
Vi investerar i ett antal bolag som förutom att finnas på marknader med underliggande organisk tillväxt även gör värdehöjande förvärv. Förvärven bidrar på olika sätt till ökad lönsamhet för bolagen. Det kan vara en del av en strategi för att konsolidera marknaden, få tillgång till nya produkter och tekniker, marknadstillträde osv. Under månaden har Addtech, Atlas Copco, Beijer Ref, Indutrade och Instalco rapporterat förvärv.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.