Stark månad för ODIN Global

Är covid-19 en allvarlig men kortsiktig systemchock eller något mer fundamentalt skadligt?

Under maj fortsatte återhämtningen för världens börser och månaden blev mycket stark för ODIN Global, både absolut och relativt. Den stora frågan det kommande året är om covid-19 blir en allvarlig men kortsiktig systemchock eller något mer fundamentalt skadligt? Med en uppgång för den globala aktiemarknaden om 34 procent i USD (per sista maj) sedan botten i februari är det uppenbart att börsen valt att gå på det förstnämnda scenariot. På bolagsnivå är bilden dock blandad och beror till stor del på bolagskvalité samt affärsmodellens exponering. Vi tog in två nya bolag i portföljen under månaden samt läste klart två synnerligen intressanta böcker om företagskultur och företagsutveckling.

Stark månad för globala aktier
Maj blev en fantastisk månad för den globala aktiemarknaden. Narrativet som börsen bestämt sig för är tydligt – massiva stimulanser kombinerat med extremt låga räntor (ännu lägre) ger en synnerligen attraktiv miljö för risktillgångar. Marknaden prisar nu in att det bolagen tappar i intjäning i år tas igen 2021. Samtidigt pumpas det in enorma resurser för att utveckla ett vaccin mot covid-19. Rimligen borde det ge resultat. Vis av erfarenhet från åren efter finanskrisen har börsen ingen vidare lust att gå emot ovan scenario, utan man räknar kallt med att stimulanser agerar krockkudde tills vi är på fast mark igen. De snabba slagen på börserna i år har också gjort att väldigt mycket likviditet befinner sig på sidlinjen. I takt med stigande börser ökar stressen över att få in likviditeten. Utvecklingen i år belyser återigen hur extremt svårt det är att försöka tajma marknadsrörelserna.

Starka bidrag från våra största positioner
De starkaste bidragsgivarna till avkastningen i år har varit våra största positioner, som alla utgör cirka 8 procent vardera. Ett exempel är kanadensiska Constellation Software som under våren utnyttjat sin starka finansiella ställning till att göra flera förvärv av mindre softwarebolag. Aktien har stigit över 20 procent i CAD i år. Andra innehav värda att nämnas är nederländska kemibolaget IMCD och irländska industrikonglomeratet DCC som båda levererade starka siffror i maj med fina uppgångar i aktiekurserna som följd. Vårt svenska konglomerat Lifco levererade trots en svag dentaldel ett mycket bra kassaflöde. Bolaget valde att fortsätta sin trend med höjd utdelning trots covid-19 vilket vi såg som ett styrketecken.

In i VISA och Dassault
Under maj har vi tagit in två nya bolag i fonden, amerikanska finansbolaget VISA och franska mjukvarubolaget Dassault. Köpen finansierades genom inflöden samt att vi trimmade i vissa befintliga innehav vilket vi berättar mer om i vår rapport för nästa månad. 

För de flesta är VISA ett välkänt bolag som erbjuder ett brett utbud av betalnings- och kreditlösningar globalt för både privat- som företagskunder. Utöver huvudverksamheten tillhandahåller bolaget även nätverksinfrastruktur, produktsupport och konsulttjänster. Bolaget grundades 1958 och har huvudkontor i Fresno, Kalifornien. Globalt har VISA en stark position inom finansiella betalningar med goda möjligheter till ytterligare tillväxt under de kommande åren. Bolaget är unikt i den meningen att det är stort och etablerat men samtidigt erbjuder goda tillväxtmöjligheter. VISA är även långt fram inom hållbarhet och jobbar bl.a. aktivt mot penningtvätt och för att underlätta betalning och finansiering för mikrobolag och kvinnliga entreprenörer i tillväxtländer. Deras affärsmodell bygger i sin enkelhet på två viktiga ingredienser; ett starkt varumärke som konsumenterna litar på och en mycket stor acceptans i butiker runt om i världen.

Långsiktigt fina tillväxtmöjligheter för VISA
I vår analys ser vi tre långsiktiga och starka intjäningsfaktorer för VISA för de kommande åren. För det första, kontanter är fortsatt vanligt globalt men betalningar flyttar allt mer in i digitala sfären. Som exempel görs fortfarande 26 procent av alla betalningar i USA kontant och så mycket som 50 procent av alla betalningar under 10 dollar. Ökad e-handel och acceptans för digitala lösningar kommer att påskynda övergången och öka transaktionsvolymerna, vilket är positivt för nätverket av VISA. För det andra kommer vi att se en ökning av allt smidigare och enklare betalningsformer för konsumenten. Även det ökar transaktionsvolymer och intäktsströmmar för VISA men gör också att allt fler småtransaktioner kommer utföras kontantlöst. Vi ser tecken på att vi nu närmar oss en punkt där konsumenter och butiker upplever att dagens betallösningar med kort, mobiler och ”betala med klockan” etcetera är tillräckligt bra vilket minskar konkurrensen för VISA. Hittills har dock inte transaktioner via Apple Pay och Samsung Pay, som hanteras via VISAs säkerhetssystem, tagit fart. Men det lär successivt förändras i takt med produktutvecklingen.  

Business-to-Business (B2B) har mer att ge
Slutligen, det tredje viktigaste tillväxtområdet för VISA är marknaden för Business-to-Business (B2B), ett segment som är fyra gånger större i volym jämfört med konsumentbetalningar. B2B-segmentet kännetecknas fortfarande av checkbetalningar och så kallade ACH-överföringar (Automatic Clearing House) vilka till stor del är manuella processer mellan bankerna som i allt större grad ifrågasätts. VISA Direct, företagets produkt mot företagsmarknaden, växer kraftigt och tar marknadsandelar. Även VISA mervärdestjänst i form av transaktionsdataförsäljning har en stor tillväxtpotential.

Risker och utmaningar
Den största risken för VISA som vi ser det är avgiftsregleringar som slår mot marginalen. Men vår bedömning är att bankerna i första hand är mer i skottgluggen då det är de som tar ut majoriteten av avgifterna i en transaktion, vilket är naturligt eftersom kreditrisken faller på banken och inte på VISA som inte tar någon kreditrisk. Nya förbättrade lösningar skulle dock kunna minska risken för reglering samt nya alternativa lösningar som gör det svårare att hävda att VISA har en för stark position.

Tekniskt går utvecklingen i rasande fart. Samtidigt är det svårt att idag peka på alternativ teknik som kan ersätta VISA:s globala nätverk. Ett betalningsnätverk är viktigt för att en ekonomi ska kunna gå runt och att bygga ett nytt från grunden kommer inte att löna sig. E-handel kommer vara en viktig drivkraft för VISA under de kommande åren. Ju mer av handeln som sker online, desto fler transaktioner kommer att ske över VISA:s nätverk på bekostnad av kontantbetalningar. Och processen för konsumenten förenklas ständigt.

Till följd av covid-19 har antalet transaktioner minskat, vilket på kort sikt inverkar negativt då det finns en nära korrelation (85 procent) mellan VISA:s resultat och utvecklingen inom detaljhandeln. Men på längre sikt anser vi att tillväxtdrivkrafterna i bolaget är så starka och förutsägbara att vi väljer att köpa en position i fonden. VISA passar dessutom bra in i portföljen eftersom vi inte har liknande exponeringar sedan tidigare.

In i franska Dassualt
Under maj investerade vi i det franska mjukvaruföretaget Dassault, i vår mening ett av de starkaste mjukvaruföretagen i Europa. Bolaget utvecklar och säljer programvara inom så kallad Product Lifecycle Management. Generellt föredrar vi bolag som säljer en mängd olika produkter till många olika kunder på flera olika marknader. Vi tror att det minskar risken, och där passar Dassault in bra. Företaget har sina rötter inom flyg- och fordonsindustrin, men är idag mycket mer diversifierat. En stark underliggande drivkraft är digitaliseringen. Dassaults programvara hanterar en produkts livscykel från design till avveckling och används exempelvis i utformningen av komplexa maskiner och äter sig därför in i kärnan av kundutvecklingsprocessen. Det skapar en mycket stark position. Ett bra exempel är Boeing som flyttar mer och mer av sin utveckling till Dassault, vilket illustrerar försäljningspotentialen bland befintliga kunder.

Mjukvaruprogrammet CATIA håller reda på alla komponenter som används i en byggprocess. Systemet står för cirka 30 procent av försäljningen och används i allt från konstruktion av flygplansmotorer till fartyg. Dassault tillhandahåller även simuleringsprogram som gör det möjligt för ingenjörer att testa en produkts egenskaper före produktionen. Programvaran används flitigt bland ingenjörsstudenter och leder ofta till att de blir trogna användare tidigt i sina karriärer. Företagets kunder har i stort sett inte satt sina mjukvarulösningar i molnet, men med tiden är det naturligt att tro att fler och fler kommer att flyttas till molnbaserade lösningar. Vi tror att det så småningom kommer att leda till marginalexpansion på bolaget.

Stark och engagerad ägarstruktur
Att Dassault är till 41 procent familjeägt skapar långsiktiga incitament vilket vi gillar. Dessutom äger ordföranden 6 procent och verkställande direktören, som varit med sedan börsintroduktionen 1996, drygt 1 procent. Bolagskulturen beskrivs som ”vetenskaplig, innovation och syftesdriven” med ett framåtblickande fokus för att attrahera och behålla talanger. Sammantaget gillar vi kombinationen av en kapitallätt affärsmodell med mycket starka kundrelationer, god försäljningspotential, kontinuerliga intäkter (ca 2/3) och en långsiktig möjlighet till marginalexpansion.

Sammanfattning
Ni som varit med oss länge vet att vi är stora bokälskare. Vi gillar att läsa och vi läser mycket. Inför sommaren skulle vi vilja lyfta fram två läsvärda, precis avslutade böcker; ”Dear Shareholder – The best executive letters from Warren Buffett, Prem Watsa and other great CEOs” av Lawrence Cunningham och ”Corporate Culture and Performance” av Kotter och Heskett. I ”Dear Shareholder” skriver Cunningham intressant och insiktsfullt kring vad som kännetecknar ledare och bolag bakom de bästa aktieägarbreven. Många egenskaper som boken tar upp känner vi igen och återfinner bland våra innehav. I ”Corporate Culture and Performance” av Kotter och Heskett förklaras sambandet mellan starka och anpassningsbara företagskulturer och dess betydelse för bolagets ekonomiska utveckling och aktiekursen. Vad många ofta glömmer är att siffror skapas av människor och att kulturen är oerhört viktig för att få medarbetare att trivas, utvecklas och prestera.

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.