Förvaltarkommentar ODIN Global september

Efter sommarens ovanligt starka börsutveckling har både euforin och världens börser lugnat sig något.

Som vanligt är det få bolagsnyheter mellan kvartalsrapporterna och marknaden präglas i stället av de nyheter som finns tillgängliga vilket vanligtvis stavas makro. I takt med att de långa räntorna stigit något har därför inflationsspöket återvänt. På bolagsnivå är däremot resultaten fortsatt mycket goda. Samtidigt rapporterar allt fler om brist på insatsfaktorer och kvalificerad arbetskraft. Förseningar i leveranskedjor kan därför skapa kortsiktiga rapportbesvikelser. Som vanligt ligger vårt fokus på att identifiera affärsmodeller med långsiktiga tillväxtmöjligheter och varaktiga starka marknadspositioner. Bolagen i fonden är väl positionerade för långsiktigt värdeskapande.

Bra fart inom bioteknik och läkemedel
Hälsokonglomeratet Thermo Fisher bjöd i september in till kapitalmarknadsdag, där de fördjupade sig i sin strategi för de kommande åren. Bolaget har reviderat upp sina estimat för organisk tillväxt under perioden 2023 till 2025 och räknar nu med en årlig tillväxt på 7 till 9 procent. Den främsta tillväxtdrivaren kommer att vara affärsområdet biopharmaceutical, som idag står för 56 procent av den totala försäljningen. Genom vår investering i bolaget får vi god indirekt exponering mot attraktiva marknader inom bioteknik och läkemedel utan att ta risker relaterade till patent och prispress.

Brittisk förvärvsmaskin
Brittiska Halma har uppdaterat marknaden om hur verksamheten presterar. Försäljningsutvecklingen är något bättre än de tidigare antagit och de levererar för närvarande rekordresultat. Bolaget, som är verksamt som holdingbolag för över fyrtio hälso- och säkerhetsföretag, rapporterar att alla affärsområden och geografiska områden är i positiv utveckling. Hittills i år har de också spenderat £ 108m på förvärv. Historiskt har förvärv skett i relativt små nischer i bolag med starka marknadspositioner. En viktig pelare i vår investeringsprocess är bolagens förmåga att göra mervärdesförvärv. Vi bedömer att Halmas disciplinerade förvärvsprocess skiljer sig från många av konkurrenterna. Dels är de långsiktiga, dels genom att de har mål om minst 12 procent i årlig avkastning på alla investeringar de genomför vilket också utgör en betydande del av ledningens incitamentskompensation.

Fyrdubblat marknadsvärde
Vårt amerikanska IT-konsultföretag Accenture levererade en organisk tillväxt på 21 procent under fjärde kvartalet och prognosticerar nu för 12 till 15 procents tillväxt i 2022. Marginalutvecklingen är fortsatt bra med en förbättring om 10 till 30 punkter per år och vi är mycket nöjda med utvecklingen för bolagets underliggande resultat. Vi har nu ägt bolaget i sju år och deltagit i en resa där marknadsvärdet på Accenture nästan fyrdubblats – främst drivet av ett starkt underliggande värdeskapande men också av en fokuserad och disciplinerad bolagskultur.

Från mikro- till småbolag
Av alla bolagsmöten under september är det värt att lyfta fram vårt möte med CFOn i brittiska Judges Scientific som gjorde ett mycket bra intryck. Hittills i år har Judges inte gjort några förvärv. Det ser vi som ett tecken på god kapitaldisciplin och ett nyktert förhållningssätt, då det inte råder brist på förvärvskandidater på en fragmenterad marknad för mätinstrument. Den underliggande försäljningstillväxten är upp 5 procent sedan första halvåret 2020, medan orderboken är 25 procent högre. Judges är vårt minsta innehav i fonden mätt i marknadsvärde (£ 500m) men är väldigt välskött, lönsamt och med betydande tillväxtmöjligheter. Förutom att de kontinuerligt fortsätter att ta marknadsandelar bedömer vi att bolaget kommer att ha fortsatt medvind när det gäller marknadsandelar inom teknik, vetenskap och processeffektivitet. Ungefär hälften av intäkterna kommer från forskningsinstitutioner vid universitet runt om i världen. Vi ser en tydlig trend där allt fler väljer att gå en högre utbildning och där allt mer satsas på forskning och utveckling vilket är långa trender som gynnar Judges affärsmodell.

Nytt verktyg mäter koldioxidavtryck
Tyska SAP leder ständigt vägen bland mjukvaruföretaget när det gäller hållbarhet. Den här månaden släppte bolaget ett nytt analysverktyg som hjälper kunder att övervaka och minska sitt koldioxidavtryck. Världens företagsledare har äntligen börjat ta klimatförändringarna och avtrycken på sina egna affärsplatser på allvar. SAPs nya analysverktyg ger företaget en fullständig översikt över en produkts koldioxidutsläpp genom hela värdekedjan, inklusive produktion, råvaror, energiförbrukning och transport. En sådan insikt förenklar inte bara översynen utan lägger grunden för att minimera koldioxidutsläppen. SAP har också satt upp som mål att själva bli koldioxidneutralt 2023.

Fortsatt bra fart i världsekonomin
På en övergripande nivå verkar indikativt den globala tillväxten ha nått sin kulmen för nu, men utifrån mycket höga nivåer. Fortsätt gäller dock att framstegen med vaccinationskampanjen, tillsammans med en fortsatt stödjande penning- och finanspolitik, bör hålla recessionsriskerna på avstånd under en överskådlig framtid. Den stora frågan rör inflationsriskerna i världsekonomin och flaskhalsar inom leverantörskedjor. Vi har ingen direkt syn kring frågan men kan konstatera att inflationen hittills tycks vara av mer kortsiktig natur. För oss som långsiktiga investerare är detta dock inget annat än brus på ytan. Etablerade kvalitetsbolag som växer med lönsamhet och som har förmåga att göra det över tid kommer även framöver att vara formidabla investeringar med eller utan inflation.

ODIN Global månadsrapport september

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och hur vi arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för våra andelsägare.