Förvaltarkommentar ODIN Global maj

Efter ett svagt april blev maj en starkare månad på världens aktiemarknader, där de stora amerikanska teknikbolagen återigen ledde uppgången.

I takt med att vi närmar oss halvårsskifte är det uppenbart att sentimentet blivit alltmer positivt de sista sex månaderna, och i synnerhet under våren. Orsakerna är något förenklat stigande vinster och en tilltro till historiska mönster om en ny vinstcykel, en inflation som snarare faller än stiger och centralbanker som höjt färdigt och snarare sänker/gör sig redo att sänka styrräntorna. Världsekonomin ser allt starkare ut, vilket är bra nyheter för risktillgångar som aktier. Den amerikanska ekonomin fortsätter att visa framfötterna samtidigt som ECB gör sig redo att sänka styrräntorna. I Kina har regimen gjort en helomvändning och lanserat ett stimulansprogram vilket lyfte kinesiska aktier under våren. För ODIN Globals del blev British Diploma den bästa bidragsgivaren till fondens avkastning under månaden som gick, följt av Microsoft och Alphabet.

Diplomas bokslut för första halvåret visade på tio procents tillväxt i omsättningen, varav fem procent organiskt och fem procent från förvärv. Förutom en hög tillväxttakt ökade även deras redan höga marginaler med nästan en procentenhet till imponerande 19,6 procent vilket visar att Diploma är mer än en ”vanlig distributör”. Det är tydligt att deras kunder är villiga att betala för teknisk kompetens och kundanpassade lösningar när de köper kablar, förpackningar, medicinsk utrustning med mera från bolaget. Diplomas höga marginaler och deras höga avkastning på eget kapital kan till stor del tillskrivas en decentraliserad modell där ansvaret för lönsamheten flyttas ner till cheferna för de enskilda dotterbolagen.

Under maj tog vi in det amerikanska bolaget Verisign. Bolaget hanterar de två toppdomänerna .com och .net och ser till att internetanvändare kommer till rätt webbplats om de till exempel skriver in amazon.com i sin webbläsare. Verisigns inkomstkälla är försäljning av domännamn genom ett stort antal distributörer. Priset som bolaget tar ut för ett .com domännamn är $9.59 per år. För stora företag som är beroende av att ha en .com webbplats är det en mycket liten kostnad i det stora hela vilket gör affärsmodellen relativt prisokänslig. Verisigns ansvar för att hantera .com och .net regleras genom ett avtal med ICANN, som är en organisation som hanterar den globala tilldelningen av DNS-namn, internetadresser och protokollparametrar. I avtalet regleras prishöjningar som Verisign kan ta ut. Exempelvis kan bolaget höja priset med upp till 7 procent för .com under fyra av de sex år som kontraktet varar och upp till 10 procent per år för .net. I genomsnitt innebär det att Verisign kan höja priserna med 5–6 procent per år via ett avtal som förnyas automatiskt, såvida inte Verisign försummar sitt ansvar som administratör.

Verisign har därmed i praktiken ett monopol för tilldelning av .com- och .net-domännamn. Dessutom är kostnadsbasen fast, och marginalkostnaden för att tilldela ett nytt domännamn praktiskt taget är noll. Det ger mycket höga marginaler. Tillväxt kommer från volymtillväxt genom nya domännamn samt prishöjningar. Historiskt har Verisign värderats till en betydande premie jämfört med S&P 500, men på grund av en period med något svagare volymtillväxt, bland annat på grund av svagare efterfrågan på .com från Kina, har aktien värderats ned kraftigt. För första gången på länge värderas nu aktien i linje med S&P 500 (P/E) och något under baserat på fritt kassaflöde. Förutom en attraktiv värdering har bolaget en robust balansräkning och de kan spendera större delen av sitt kassaflöde på återköp av aktier. Vår bedömning är att bolagets affärsmodell erbjuder en väldigt hög grad av förutsägbarhet och attraktiva långsiktiga tillväxtutsikter. Dessutom med en tilltalande värdering.  

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.