Förvaltarkommentar ODIN Global för maj

Att världen alltmer normaliseras och att den ekonomiska aktiviteten nu accelererar är glädjande. Maj blev en stark månad för ODIN Global.

Vi befinner oss i den första sommarmånaden och i en stark ekonomisk återhämtningsfas drivet av allt färre restriktioner och samhällen som börjar återgå till det normala. För närvarande ser vi en snabb förbättring inom tjänstesektorn runt om i världen som toppas av en exceptionell tillväxt inom tillverkningsindustrin. Orderingången till europeiska företag är exempelvis starkare än på 23 år. I Tyskland uppger 8 av 10 företag att de har utmaningar när det gäller att få in varor och att efterfrågan på kvalificerad arbetskraft håller på att bli en flaskhals. Att världen alltmer normaliseras och att den ekonomiska aktiviteten nu accelererar är glädjande. Maj blev en stark månad för ODIN Global.

Siffor för ODIN Global i maj

Stark återhämtning i ekonomierna
Den accelererande tillväxten märks tydligt i den underliggande utvecklingen i de bolag vi äger. En bra temperaturmätare på återöppnandet av ekonomier runt om i världen är vårt innehav i den amerikanska betalsystemleverantören Visa. Transaktionssiffror för maj visar att fysisk kortanvändning i USA har accelererat snabbt i år och är nu tillbaka på volymer överstigande 2019 års nivåer. Kortanvändningen online fortsätter att vara mycket hög och ligger 60 procent över 2019 års nivåer. Den reserelaterade kortanvändningen globalt ökar däremot mindre och ligger fortfarande bara på 45 procent av 2019 års nivåer. Vi kan också notera att den positiva trenden för kortanvändning ser ut att ha avtagit i Indien och andra asiatiska länder till följd av ökad smittspridning. Men den övergripande trenden globalt är positiv och pekar framför allt i västvärlden på en stark återhämtning.

Hemmakök ratas till förmån för restaurangbesök
Vår nordamerikanska restaurangkoncern MTY Food Group hade ett utmanande fjolår med en stor andel stängda eller delvis stängda restauranger till följd av pandemin. En successiv normalisering av de nordamerikanska ekonomierna har gjort att koncernens restauranger nu mer eller mindre har öppnat upp för fullt igen, där både lönsamhet och tillväxt accelererar snabbt. Efter drygt ett år i hemmaköket är det tydligt att många nordamerikaner återigen hungrar efter olika former av restaurangmat. Bolagets aktie steg som en följd kraftigt på börsen i Toronto i maj och aktiekursen är nu tillbaka på nivåer från innan pandemin. Vi hade tidigare i år ett givande möte med bolagets vd. Kortfattat är vi mycket nöjda med hur MTY har hanterat det gångna årets extraordinära situationer. Med en stark huvudägare och en välskött och beprövad affärsmodell är vår bedömning att utsikterna för bolaget framöver ser väldigt ljusa ut.

Flygindustrin tar fart igen
Fondens fjärde största innehav, amerikanska HEICO, rapporterade under den gångna månaden siffror för bolagets andra kvartal (februari-april). När flygbolagen nu i allt större utsträckning återupptar sina flygningar ser vi en omedelbar ökning av efterfrågan på delar och service från HEICO. Vi ser också tecken på att intäkterna per flygning ökar. När vi blickar tillbaka på liknande kriser som påverkat flygindustrin som 2002 efter den 11 september och 2009 efter finanskrisen har HEICO alltid tagit betydande marknadsandelar när marknaden väl har återhämtat sig. HEICO’s välskötta och effektiva organisation och affärsmodell gör att vi förväntar oss att samma sak kommer att hända även den här gången.

Ny position inom energiförbrukning och klimateffektivitet
Under det senaste halvåret har vi genomfört en större analys av bolag positionerade mot klimateffektivitet inom byggnads- och fastighetssektorn. Som en följd tog vi under den gångna månaden in ett nytt bolag i fonden i form av det brittiska småbolaget Volution Group. Volution är verksamt som leverantör av ventilationsprodukter och ventilationssystem för slutmarknader i Storbritannien, Tyskland, Norden och Australien. Bolagets produkter bidrar till att förbättra inomhusklimatet och att effektivisera och minska energiförbrukningen i hus och byggnader – en sektor som står för cirka 40 procent av EU:s energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Vår bedömning är att nuvarande regleringar kommer att skärpas än mer framöver på grund av FN:s klimatmål vilket i sin tur kommer att bidra till att driva organisk tillväxt för bolaget framöver.

Förutom organisk tillväxt är förvärv och integration av mindre bolag en viktig del av koncernens strategi. Slutmarknaderna inom branschen är fragmenterade inom EU med många små lokala och regionala aktörer. Vi ser därför en stor potential för attraktiva förvärvsmöjligheter av mindre, onoterade bolag med kompletterande eller liknande verksamheter. I vårt analysarbete av sektorn utmärkte sig Volution från många andra bolag när det gäller stark lönsamhet, god tillväxt, en tydlig ägarstruktur och en rimlig värdering. Bolaget står för närvarande för 2 procent av ODIN Global.

Summering
Även om Europa ligger något efter USA fortsätter västvärlden som helhet att successivt fasa ut pandemin. Optimismen på bolagsnivå spirar över lag. I bolagsmöten, kvartalsrapporter etcetera imponeras vi av hur väl bolagen parerat – och i många fall stärkt sina positioner – under pandemin. I vår mening ska det till allvarliga ekonomiska eller medicinska bakslag alternativt systemhotande chocker för att bryta den positiva trend som bolagen nu befinner sig. Vår bedömning är därför att bolagen på resultatnivå är mycket väl positionerade att fortsätta leverera framöver.

Förvaltare Harald Nissen och Håvard Opland

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.