Förvaltarkommentar ODIN Global augusti

Starka cykliska krafter som låga räntor, exceptionella stimulanser, en global industrisektor på återhämtning och en amerikansk ekonomi som mår allt bättre fortsätter att stödja aktiemarknaden.

Den goda utvecklingen för världens börser fortsatte i augusti. Starka cykliska krafter som låga räntor, exceptionella stimulanser, en global industrisektor på återhämtning och en amerikansk ekonomi som mår allt bättre fortsätter att stödja aktiemarknaden. Under månaden blev Harald Nissen och Håvard Opland ansvariga för förvaltningen av ODIN Global efter att Oddbjørn Dybvad valt att sluta. Harald och Håvard har förvaltat fonden tillsammans med Oddbjørn sedan 2016. Några stora förändringar är därför inte att vänta.

Imponerande kostnadskontroll och flexibilitet
Sommarens rapportsäsong var överlag positiv och i många fall över förväntan vilket skingrade osäkerhet kring eventuella effekter från covid-19. Vi imponeras av bolagens kostnadskontroll, flexibilitet och inte minst förvärvsfrekvens. Ett par av våra innehav är värda att nämnas lite extra som HEICO och NIBE som rapporterade mycket bättre kvartalssiffror än väntat. Även de två stora ”coronaförlorarna” i portföljen, kanadensiska snabbmatsoperatören MTY och irländska service- och måltidsleverantören Compass Group, hade också en bra månad drivet av förbättrade utsikter kring antal nya infektioner och utvecklingen av ett vaccin.

De svagaste bidragsgivarna under månaden stod DCC och Constellation Software för utan att det släppts några särskilda nyheter kring bolagen. Båda är bland våra största positioner i fonden och kursnedgångarna gjorde att vi hamnade något bakom index i augusti.

Starka tal från vår största position
Holländska IMCD, vårt största innehav, verksamt som distributör av tillsatser och specialkemikalier globalt, kom i augusti med sina halvårsresultat. Siffrorna bekräftade vår investeringstes och visade återigen på en imponerande motståndskraft i affärsmodellen även i ekonomiskt svaga tider. Driftresultatet steg med 8 procent under perioden drivet av både volym- och pristillväxt (3 procent) samt förvärv (5 procent). Vi bibehåller fondens position om ca 8 procent. Vi förväntar oss en fortsatt lönsam tillväxt under många år genom förvärv på en fragmenterad marknad och ytterligare outsourcing av försäljning och distribution från kemikalieproducenter.

Förbättrad marginal för NIBE
Svenska NIBE imponerade stort på kostnadskontrollen under Q2. Även om pandemin har lett till en nedgång i efterfrågan och delvis stängd produktion, levererade företaget en högre marginal i segmentet Climate Solutions än under Q2 2019. Climate Solutions är det segment som är bäst positionerat i förhållande till trenden mot en mer klimatvänlig uppvärmning. Även om efterfrågan har gått ner på grund av pandemin kvarstår den underliggande starka trenden mot mer klimatvänliga lösningar vilket vi ser som något långsiktigt positivt för NIBEs fortsatta tillväxt när saker och ting normaliseras.

Fortsatta förvärv för HEICO
Det amerikanska familjeägda bolaget HEICO, som bland annat säljer komponenter till flygindustrin, har navigerat bra genom några tuffa månader. En stark balansräkning gör det möjligt för dem att både ge utdelning samt göra förvärv även om de går igenom en period med lägre efterfrågan. Sedan familjen Mendelson tog kontroll över företaget 1990 har de genomfört 78 förvärv.

Trots marknadsturbulensen håller HEICO fast vid sina investeringar i forskning och utveckling med syfte att ta marknadsandelar när marknaden tar fart igen. Detta exemplifieras av att de fortsätter att lansera mellan 400 och 500 nya komponenter på marknaden även i år. Covid-19 är den fjärde stora krisen för HEICO under familjen Mendelson och den mest utmanande (familjen har navigerat genom kriserna 1993, 2001 och 2008). Varje gång har bolaget kommit stärkta ur krisen och tagit nya marknadsandelar. Vi är därför väldigt bekväma med ägare och management och att de även denna gång kan navigera rätt och slutligen ta marknadsandelar.

Köp och försäljningar
Vi gjorde få justeringar i fonden i augusti. Vi är fortsatt väldigt bekväma med diversifieringen och kvalitén på våra innehav, vilket inte minst testats ett år som detta. Efter en period av mycket stark avkastning minskade vi dock vårt innehav i LIFCO något. Positionen togs ner från 8,2 procent (31 juli) till 7 procent. Vi har också minskat vår position i NIBE efter en stark prisutveckling. NIBE utgör nu 2,4 procent av fonden. Aktien är upp 50 procent i år.

Bolagen, covid-19 och marknaden
De fortsatt mycket låga räntorna har gjort det möjligt för värderingarna att nå nya höjder, vilket är ett strukturellt fenomen som pågått under många år. I sig är det inget problem så länge kassaflöden och vinster följer med men det ökar risken att det över tid uppstår bubblor inom delar av marknaden. Riktigt där är vi nog inte ännu. Men de låga räntorna har än mer cementerat aktier som det enda reella avkastningsalternativet. Den effekten har stärkts i år. Samtidigt har vinnarna och förlorarna från årets pandemi börjat utkristalliseras.

Konsumentbeteende
Medan konsumtion inom restaurang, underhållning och detaljhandel kollapsade i vår ökade den kraftigt online. Som exempel har detaljhandeln online ökat med 26 procent i USA i år medan den fysiska försäljningen minskade på ett aldrig tidigare skådad sätt med -18 procent. Det är den här typen av explosiv utveckling som gjort att teknologisektorn idag är den största inom S&P500, men också att den har gått så mycket bättre än många andra sektorer och delar av ekonomin. Så länge pandemin fortsätter att påverka konsumenternas beteende lär inte det förändras. Dessutom var mjukvaru- och e-handelstrenden stark och växande även innan covid-19. Vi är främst exponerade mot teknologisektorn via kvalitativa, etablerade och vinstgenererande mjukvarubolag.

Slutligen, den utomordentligt expansiva penningpolitiken tycks ha lyckats främja en återhämtning och exempelvis amerikansk ekonomi fortsätter att läka. Men för att bolagen på längre sikt ska lyckas leverera kräver det att ekonomin återhämtar sitt produktionsbortfall och att pandemin ebbar ut. Mycket tyder på att vi så sakteliga går åt det hållet. Utsikterna tycks ljusna för den globala industrisektorn. Det kommer även lovande rapporter kontinuerligt från olika läkemedelsbolag angående vaccinframställning. Mycket kan hända och kommer att hända men på bolagsnivå sker det många imponerande framsteg kring kostnader, flexibilitet och produktutveckling. Sammantaget ser vi med tillförsikt fram emot kommande kvartal.

Här hittar du produktbladet med avkastningssiffror för ODIN Global

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.