Halvårskommentar ODIN Fastighet

Vi gör bedömningen att den så kallade kontorsdöden är överdriven. Många vill återgå till sina rutiner när pandemin väl är över samtidigt som attraktiva kontorslokaler fortsättningsvis kommer ha en viktig betydelse i att bygga företagskultur samt för att locka kompetenta medarbetare.

Stark återhämtning efter trög start
Många investerare ställde sig nog lite tveksamma till fastighetsaktier vid inledningen av året efter att många aktier i sektorn generellt tagit stryk under pandemin. När det väl började ljusna med minskad smittspridning och ökad vaccinationsgrad återkom plötsligt oro för något de flesta nästan redan hunnit glömma existerade, inflationsoron. Dessa faktorer gjorde att fastighetsaktier inte alls kunde verka i samma positiva sentiment som rådde inom många andra sektorer.  Efter att inflationsoron mattades av under mars månad har vi dock sett att fastighetsaktierna tagit igen tappet mot andra delindex.

ODIN Fastighet C:s månadssiffror

Stor skillnad mellan branschens delsegment
Viktigt att komma ihåg när det gäller fastigheter är att det finns flera delsegment inom sektorn och att fjolårets utmaningar påverkade dessa i olika hög grad. Bäst har delsegmenten bostäder, lager & logistik samt samhällsfastigheter klarat sig medan hotell och handelsinriktade fastigheter har haft det tufft. En god riskspridning mellan delsegmenten är därför något som vi aktivt jobbat med för att skapa balans. Ungefär hälften av fonden ODIN Fastighet är för närvarande exponerat mot logistik, samhällsfastigheter och bostäder och ungefär 30 procent av fonden är exponerad mot kontorsfastigheter.

Vi gör bedömningen att den så kallade kontorsdöden är överdriven. Många vill återgå till sina rutiner när pandemin väl är över samtidigt som attraktiva kontorslokaler fortsättningsvis kommer ha en viktig betydelse i att bygga företagskultur samt för att locka kompetenta medarbetare.

Fortsatt goda förutsättningar
Förutsättningarna för fastighetsaktier ser fortsättningsvis goda ut. Räntenivån är givetvis en viktig faktor då det med viss eftersläpning påverkar finansieringskostnaden. Riksbanken prognosticerade i juni att styrräntan fortsatt kommer att hållas låg under ännu ett antal år. Detta skapar givetvis viss stabilitet men även om räntan skulle stiga något bör man komma ihåg att refinansieringen idag görs till lägre nivå än de lån som omförhandlas och är tre till fem år gamla. Likaså gäller att nya hyresnivåer görs till högre nivåer, trots situationen med pandemin, än de nivåer som gällde för några år sedan när kontrakten ingicks. Förutsättningarna för att bibehålla och t.om. höja lönsamheten är således god.

Entreprenörsanda och förvärvsdriven tillväxt
SBB – Samhällsbyggnadsbolaget – med entreprenören Ilija Batljan i spetsen, blev ett nytt tillskott till fonden under årets första halva. Det har knappast undgått någon att SBB växer kraftigt genom förvärv. SBB meddelade redan i början av året att man avser förvärva konkurrenten Offentliga Hus och när det i mitten på april framgick att SBB kontrollerade över 96 procent av aktierna kunde det konstateras att en av årets hittills största affärer var i hamn. ODIN Fastighet hade tidigare innehav i Offentliga Hus, vars aktie i och med affären avnoterades från börsen. SBB nöjde sig dock inte där utan fortsätter att växa genom förvärv i rask takt runt om i landet. I maj förvärvades hela till exempel Landskronabostäders bestånd för ca 2,5 miljarder kronor bestående av bostäder, skolor, vårdboenden och gruppbostäder. I slutet av juni förvärvades 70 procent av hyresrättsbolaget Unobo från Riksbyggen för ytterligare drygt 2 miljarder kronor. Strategin som även innefattar utveckling har belönats av marknaden och efter att första kvartalet utvecklats sidledes noteras aktien vid halvårsskiftet för en uppgång på ca 30 procent sedan årsskiftet.

ALM Equity är ett annat bolag som tagits in i portföljen under året. Bolaget som är noterat på First North och har ett marknadsvärde på drygt 8 miljarder kronor, både utvecklar och förvaltar fastigheter i  storstockholmsområdet samt har en byggrättsportfölj i attraktiva lägen nära tunnelbana. Nämnas kan bland annat utvecklingen av området ”The BRICK” vid Telefonplan i Stockholm. Efter vår investering har ALM Equity gjort ett betydande förvärv genom köpet av Järntorget Byggintressenter AB till ett belopp om 1,7 miljarder kronor. Genom Järntorget får ALM Equity, förutom en större byggrättsportfölj, även tillgång till trämodulsfabriken Bomodul i Bodafors. Vi gillar företagets approach som bygger på en unik kvantitativ och disciplinerad affärsprocess i kombination med deras kompetenta organisation.

Förändringar i fonden
Under första halvåret har vi tagit in tre nya innehav; SBB, ALM Equity och Trianon. SBB:s andel i portföljen uppgår vid månadsskiftet till ca 5,9 procent och är därmed vid halvårsskiftet fondens tredje största innehav. Trianon och ALM Equity är såväl mindre bolag som mindre positioner vars portföljvikter uppgår till 2,7 respektive 2,0 procent vid halvårsskiftet. Innehavet Offentliga Hus har försvunnit ur portföljen som en följd av att SBB:s förvärv av bolaget.

Fondens förvaltare Nils Hast

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.