Förvaltarkommentar ODIN Fastighet september

September blev en mindre bra månad för ODIN Fastighet, men fonden gick något bättre än sitt jämförelseindex.

Det är flera faktorer som bidragit till att uppgången i fastighetsaktier – som vi har sett sedan mars – kom av sig i september. I det korta perspektivet reagerar fastighetsaktier negativt på en uppgång i amerikanska långräntor, och vi såg en kraftig uppgång från 1,3 procent till över 1,5 procent på den amerikanska 10-åringen.

Amerikanska räntor och Evergrande tyngde

Det är flera orsaker till den svaga utvecklingen i september men den främsta är att räntespöket kom tillbaka. Amerikanska långräntor tog ett skutt uppåt – 10-åringen steg från 1,3 procent till över 1,5 procent i september. Det är långt ifrån den skarpa ökningen från 0,9 procent till 1,7 procent vi såg under årets första kvartal. Men det var tillräckligt för att börser världen över skulle falla. Vi vet att nordiska fastighetsaktier är känsliga för amerikanska långräntor, speciellt i det korta perspektivet. Sedan kom svårigheterna för den kinesiska bostadsbyggnaden Evergrande som lök på laxen.

Man kan säga mycket om Evergrande men det var inte något oväntat. Bolagets obligationer har handlats på en ordentlig underkurs i flera månader och det är därför lite överraskande att det helt plötslig blev en nyhet som tryckte ned världens börser så mycket som det gjorde. Nordiska fastighetsaktier blev särskilt drabbade trots att våra portföljbolag är så långt ifrån kinesiskt bostadsbyggande man kan komma.

Tuff september men ett bra år hittills

Av våra bolag var det bara NP3 som gick upp i september. Hittills i år har alla våra bolag utom tre levererat positiv avkastning och tredje kvartalet gav två tredjedelar av våra innehav positiv avkastning.

Vi har haft möten med flera av våra bolag i september. Även om de flesta hölls på Teams hade vi två fysiska möten och det var väldigt bra att kunna ha fysiska möten igen. Genomgående från dessa möten, som alla var på VD-nivå, var att bolagen ger ett optimistiskt intryck när det gäller deras bolag och möjligheter framöver. Det skiljer sig en del mot det vi kan läsa i tidningar, höra i nyhetsflödet och se i börskurserna i september. Som långsiktiga investerare tar vi fasta på det som bolagen säger och gör. Det är det som skapar avkastning över tid. Sedan kommer aktiekurserna inte alltid att gå i takt med den underliggande utvecklingen, men över tid hinner de i kapp varandra. 

ODIN Fastighets månadsrapport för september

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.