Förvaltarkommentar ODIN Emerging Markets

Rapportsäsongen för Q1 visade att de flesta av de företag vi investerat i klarat krisen bra och har lyckats generera goda resultat.

Ljusa tider hör årstiden till och soliga dagar råder fortsättningsvis även på aktiemarknaden. Under maj månad gick tillväxtmarknadsindex (MSCI Emerging Markets) något starkare i jämförelse med världsindex (MSCI ACWI). Det vi kan notera är att återöppnandet av samhället medfört en starkt ökad efterfrågan, men detta har också medfört att det åter börjat talas om inflationsoro.

Inflationsoro åter på agendan
Just nu råder obalans mellan utbud och efterfrågan över stora delar av världen, något som lett till högre priser på flertalet varor som även förts vidare till slutkonsumenterna. De flesta är överens om att vi kommer se visst inflationstryck under den närmaste tiden, men 10 000-kronorsfrågan är om detta kommer att bli långvarigt.

Historiskt har det visat sig att det normalt sett krävs en stram arbetsmarknad för att få långsiktigt inflationstryck. Än så länge finns det ledig arbetskraft att tillgå då de som blev arbetslösa under inledningen av pandemin ännu inte fullt ut hittat tillbaka till arbetslivet. Å andra sidan vi har aldrig tidigare fått uppleva stimulanspaket som syftar till ökad disponibel inkomst i den omfattning som vi nu upplever. Således är det troligt att vi kommer få uppleva en period med något högre inflation än den vi blivit vana vid tills dess att produktionskapaciteten hunnit ifatt och att utbudsefterfrågan åter normaliserats.

Värt att nämna i detta sammanhang är att oavsett vilka makrovindar som blåser håller vi blicken stadigt på bolagsnivå med fokus att investera i företag som står sig över tid, oavsett konjunktursituation.

Siffor ODIN Emerging Markets för maj

Fokus på att finna bolag som skapar värde oavsett konjunktur
Rapportsäsongen för Q1 2021 visade också att de flesta av de företag vi investerat i klarat krisen bra och har lyckats generera goda resultat.

Ett exempel på detta är Digiworld, som är ett av de senaste tillskotten till fonden. Företaget är en distributör av konsumentvaror, IT och mobil-telefoner i Vietnam och har uppvisat en formidabel förmåga att lyckas vinna marknadsandelar på en snabbt växande marknad. Inom mobil- och datorutrustning där marknaden växte med 15 respektive 25 procent har Digiworld lyckats fördubbla sin omsättning. Detta efter ett nytt distributionsavtal med Apple i kombination med att deras största kund, Xiaomi, tar marknadsandelar på mobilmarknaden. Företagets ledande position och starka ledning gör att vi har en stark tilltro till att Digiworld kommer skapa goda värden över tid.

Ytterligare ett exempel och en solid bidragsgivare i maj och hittills i år är Indian Mold tek som är Indiens ledande producent av förpackningar för livsmedel och konsumentprodukter. Mold tek är fondens tionde största innehav och den starkaste bidragsgivaren i fonden hittills i år.

Mold tek kunde rapportera en urstark tillväxt på över 50 procent under första kvartalet jämfört med samma period förra året. När nu den andra infektionsvågen börjar avta finns det tecken som visar att efterfrågan på varor som Mold Tek levererar förpackningar till kommer stärkas. Kombinationen av solida tillväxtutsikter, stark kostnadskontroll och en ledande position i en mycket stabil bransch, förutom låg prissättning, gör att vi har stor tro på att företaget kommer fortsätta att bidra till värdetillväxten i fonden framöver.

Fondens svagare bidragsgivare
Bland de något svagare bidragsgivarna i fonden hittills under 2021 kan nämnas förra årets vinnare Hartalega. Den malaysiska tillverkaren av engångshandskar har under pandemin upplevt en enorm efterfrågan och likaså en enorm resultatutveckling. Företaget hade en vinstutveckling på över 800 procent under första kvartalet 2021 och då mot bakgrund att första kvartalet 2020 även det var starkt. Ökat antal vaccinerade i samhället har dock haft en negativ effekt på efterfrågan av engångshandskar men vi tror att detta är en tillfällig effekt och att fokus på infektionskontroll kommer att bli än starkare efter pandemin. Vi har därför valt att behålla företaget i portföljen. Hartalega är en ledande stjärna när det gäller kvalitet. De var dessutom den enda tillverkaren som var noga med att fastställa pris under den period ifjol då efterfrågan var som allra starkast. Hartalega har därmed tydligt visat sitt fokus på långsiktiga kundrelationer något som bör gynna företaget när efterfrågan normaliseras igen.

Förändringar i fonden under månaden
Under maj månad har vi inte tagit in några nya innehav i fonden utan enbart gjort mindre positionsjusteringar. Vi bedömer att portföljen består av en bra mix av kvalitetsbolag väl rustade för att skapa långsiktig värdetillväxt.

Tillverkning av handskar i Hartalegas fabrik i Sepang.

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.