Förvaltarkommentar ODIN Emerging Markets mars

Det har varit turbulenta marknader den senaste månaden, där bankerna har varit i centrum.

Det har varit turbulenta marknader den senaste månaden, där bankerna har varit i centrum. Vi har sett hur snabbt förtroendet för en bank kan försvinna och hur stora dominoeffekterna är på sektorn. En stor och koncentrerad inlåningsbas i kombination med en räntekänslig och koncentrerad portfölj är därför inget att sträva efter. Vi har förmodligen inte sett slutet ännu, och historien har alltid visat att när räntorna höjs i snabb takt och överstiger runt 5 procent så går något så småningom sönder. Att det spricker först för finansiella institutioner som byggts upp på euforin av startups och krypto är, i efterklokhetens anda, kanske inte så överraskande.

I ODIN EM har vi flera banker. De två största är indiska HDFC och sydafrikanska Capitec. Till skillnad från de banker som har fallerat är den gemensamma nämnaren för bankerna i fonden att de drivs mycket konservativt, är starkt kapitaliserade, har en mycket diversifierad inlåningsbas och betraktas som säkra hamnar på sina respektive marknader. Det kan dock bli press på bankernas aktiekurser generellt om turbulensen återigen ökar för banker i USA och Europa. Turbulensen har till största delen varit relaterad till dåligt skötta banker i Europa eller regionala banker med koncentrerade portföljer i USA.

Bolagsbesök
I mars var vi ute och reste för att träffa potentiella kandidater till fonden. Den här gången gick resan till Korea och Taiwan, där vi hade över 30 bolagsmöten med både välkända och nya företag. Generellt träffade vi många företag inom teknik och konsumtion, och särskilt underleverantörer till dessa värdekedjor. Under-leverantörernas framtidsutsikter är ofta en god indikation på förväntad efterfrågan från slutanvändarna. Den gemensamma nämnaren var att en svagare efterfrågan från elektroniska konsumentvaror förväntas under 2023, men vissa segment såg en mycket starkare underliggande efterfrågan. Detta gällde särskilt produkter kopplade till en grönare utveckling av energinätet och molnbaserad datorkapacitet. Med andra ord förväntas underleverantörer till sol-, elbil-, batteri- och serverindustrin ha en mer motståndskraftig tillväxt i efterfrågan även när vi går in i en era av svagare ekonomisk tillväxt. Detta är inte förvånande med tanke på det globala politiska stöd som dessa sektorer får. Vi har flera företag som tjänar på detta, såsom TSMC, Vitrox, Soltec, TIME och Aspeed.

Dessutom tog vi in ett nytt bolag till fonden i mars. Chroma ATE tillverkar och levererar testutrustning för elkraftkomponenter och har över 1000 olika kunder och 40 års erfarenhet inom denna bransch. De har en marknadsandel på 60-70 procent inom ett antal nischområden och är särskilt exponerade mot batteri- och elbilsindustrin där de levererar olika testutrustning för batteripaket, laddstolpar, elmotorer etc. Företaget levererar också ett antal testutrustning till solenergiindustrin, inklusive växelriktare, samt tester av 3D-sensorer, framför allt ansiktsigenkänningstekniken som iPhone använder när du låser upp skärmen. Då företaget arbetar nära kundens innovationsteam har de starka kundrelationer och levererar specialbyggda tester med högre marginal. Detta har resulterat i god lönsamhet över tid. Bolaget är entreprenörsdrivet med en stark balansräkning och stabil utdelningspolicy och förra månadens volatila marknader har gett oss ett bra köptillfälle.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.