Förvaltarkommentar ODIN Emerging Markets maj

Börsutvecklingen på de flesta tillväxtmarknader har pausats, med undantag för Taiwan.

Maj har varit en månad med blandad utveckling. Börsutvecklingen på de flesta tillväxtmarknader har pausats, med undantag för Taiwan som har stigit med cirka 20 procent hittills i år. Taiwan är en marknad som är starkt viktad mot halvledar-industrin och drar nytta av den starka efterfrågan på datorchips, särskilt drivet av utvecklingen inom artificiell intelligens.

Valår i både Mexico och Indien
År 2024 är ett rekordår när det gäller antalet val, och i slutet av denna månad har det varit val i både Mexiko och Indien. Indikationerna från Indien (eftersom inte alla röster hade räknats i slutet av månaden) visade på ett starkt stöd för det styrande Bharatiya Janata Party (BJP) som leds av premiärminister Narendra Modi. BJP:s seger var väntad, men osäkerheten låg i hur stor segern skulle bli för Modi. Den indiska marknaden har varit turbulent de senaste månaderna då val alltid skapar osäkerhet. Dessa indikationer var en lättnad för aktiemarknaden och signalerar kontinuitet och politisk stabilitet. Modi-regeringen är känd för sina reformer som syftar till att förbättra företagsklimatet, som att ta bort byråkratiska hinder och främja digitalisering och infrastrukturutveckling. En kontinuitet med Modi i toppen av Indien tros bidra till ekonomisk tillväxt och ökad lönsamhet för företag.

I Mexiko fanns det i slutet av månaden starka indikationer på kontinuitet i ledarskapet, med det sittande partiet MORENA och deras nya presidentkandidat Claudia Sheinbaum. Sheinbaum kan bli Mexikos första kvinnliga president. Hennes förväntade seger ses som en fortsättning på den nuvarande presidenten Andrés Manuel López Obradors politik, som har fokuserat på social rättvisa, ekonomiska reformer genom statlig inblandning, antikorruptionsåtgärder och infrastrukturutveckling. Dessa åtgärder har varit populära bland många väljare, och marknaderna värdesätter kontinuitet. Politiken har dock också skapat osäkerhet på marknaderna för vissa sektorer på grund av förväntat ökat regleringstryck.

Garware Technical Fibres kom med en bra bolagsrapport
Av de bolagsrapporter som är värda att nämna kan vi lyfta fram Indian Garware Technical Fibres. Företaget är en global ledare inom teknisk fiber för rep, nät och överdrag till en rad industrier såsom fiske, vattenbruk, sport, skredskydd och jordbruk. Bolaget redovisade siffror för det senaste kvartalet som mottogs väl av marknaden. Rapporten visade en vinsttillväxt på över 20 procent under det senaste räkenskapsåret. Den norska vattenbruksindustrin är en viktig bransch för Garware och nämndes specifikt som en starkt bidragande faktor till tillväxten under det senaste kvartalet. Bolagets ledning var också positiv till ytterligare tillväxt i år, särskilt från vattenbruksindustrin i Chile och Norge, men även från andra starka segment som geosyntetmaterial (rasskydd, erosionsskydd och skydd för väg- och järnvägsutveckling). Vi har en stark tilltro till att företaget kommer att fortsätta att förnya sig och ta marknadsandelar även i framtiden.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.