Halvårskommentar ODIN Global

Flera av våra största positioner har genererat en solid avkastning och endast ett fåtal bolag har levererat negativ avkastning hittills i år.

Det första halvåret präglades av en accelererande vaccinering världen över och en gradvis återöppning av världsekonomin. Som en konsekvens har efterfrågan på varor och tjänster ökat vilket har satt stor press på leveranskedjorna med betydande prisökningar på transporttjänster, råvaror och ett antal andra insatsfaktorer med ett högre inflationstryck och en höjning av de långa räntorna som följd. I den här miljön har – föga förvånande – råvaru- och energibolag, cykliska industribolag och banker som gynnats av högre räntor gett bäst avkastning på världens börser hittills i år. Vi har en lägre andel av dessa typer av bolag i fonden i förhållande till jämförelseindexet, vilket har bjudit på viss motvind till fondens relativa avkastning. Samtidigt har flera av våra största positioner genererat solid avkastning och endast ett fåtal bolag har levererat negativ avkastning hittills i år.

ODIN Global C:s månadssiffror

Bra fart i våra största positioner
Våra två största innehav, IMCD och Constellation Software, var de bästa bidragsgivarna till fondens avkastning under första halvåret. Nederländska IMCD, som distribuerar kemikalier och ingredienser, har levererat en god organisk tillväxt, samtidigt som bolaget har gjort flera värdeskapande förvärv under pandemin inom en fragmenterad bransch. Det kanadensiska mjukvaruföretaget Constellation Software fortsätter också att köpa upp mindre mjukvaruföretag som är marknadsledande inom små nischmarknader. Constellations portfölj av mjukvaruföretag, som till stor del erbjuder affärskritiska mjukvarulösningar till sina kunder, har klarat sig bra genom pandemin.

Fondens tredje bästa bidragsgivare var amerikanske Alphabet, dvs Googles moderbolag. I takt med ljusare ekonomiska utsikter har Google gynnats av det faktum att annonsörer återigen ökar sina annonsbudgetar. Marknadsföring via Googles sökmotor, YouTube eller andra Google-kanaler är idag en viktig del av företagens marknadsföringsstrategi och en genomtänkt onlinemarknadsföring är viktig för att locka kunder både online som i butik.

… men svagare för miljövänliga aluminiumburkar
Bland de svagaste bidragsgivarna i vår portfölj återfinns amerikanska Ball, irländska Kerry Group och brittiska Judges Scientific. Ball är världens största producent av aluminiumburkar och trenden att handla i butik, snarare än att gå till barer och restauranger under pandemin, har varit positiv för bolaget. Under 2020 kunde därför Ball uppvisa en ännu mer fantastisk tillväxt än prognostiserat, som har fortsatt in i 2021.

Det finns också en stark hållbarhetstrend mot ökad användning av aluminium, snarare än plast, där Ball är väldigt bra positionerat, vilket har gynnat aktien. En ökad miljömedvetenhet om att aluminium kan återvinnas ett oändligt antal gånger, samt att produkterna får mer av en ”premiumkänsla” i förhållande till produkter som lagras i plastflaskor är två långsiktiga trender som talat för aktien under lång tid och fortsätter att tala för den. En ökad efterfrågan har dock gjort att marknaden för aluminiumburkar nu präglas av underkapacitet. Ball kommer därför att behöva göra stora investeringar i ny kapacitet. En väldigt stark avkastning för aktien under 2020, ökade investeringar och återöppnande av ekonomin har lett till att Ball har varit mindre populär i marknaden i år.

Irländska Kerry Group, som säljer ingredienser som används i mat och dryck, ses av marknaden mer som en defensiv aktie. Under 2021 där cykliska aktier över lag har gynnats, har det skett på bekostnad av företag som Kerry. Även om året började med en svag kursutveckling återhämtade sig aktien mot slutet av juni. Företaget meddelade då att det har sålt en del av sin kallskuret- och färdigmatsverksamhet. Efter avyttringarna är bolaget ett mer renodlat ingrediensföretag, och bör därför också värderas högre på marknaden.

Judges Scientific, som säljer vetenskapliga instrument, är ett väldrivet brittiskt småbolag som har haft en fin utveckling under många år under huvudägaren och VD:n David Cicurel. Men under pandemin har bolaget behövt hantera utmaningen med stängda universitet och reserestriktioner som har gjort att det tagit längre tid att installera produkter hos slutkund. Bolaget lämnade siffror för det första kvartalet som visade att verksamheten börjar förbättras, men den underliggande positiva utvecklingen har än så länge inte belönats av aktiemarknaden. Allt tyder dock att bolaget är på rätt väg och i en fin återhämtningsfas i takt med normaliserade ekonomier.

Förändringar i portföljen
Under första halvåret investerade vi i tre nya bolag och sålde ett bolag.

Efter en nedgång i aktien passade vi i januari på att ta in det brittiska specialförsäkringsbolaget Beazley i portföljen. Bolaget är exponerat mot produkter i försäkringssegment där konkurrensen är relativt låg och lönsamheten hög. Efter flera möten med bolaget och dialog med tidigare medarbetare har vi fått en bild av en bolagskultur präglad av decentralisering och en solid riskhantering. Jämfört med andra försäkringsbolag har bolaget också en väldigt stark finansiell historik som sticker ut. Över tid har Beazley levererat en årlig tillväxt om 10 procent i bokförda värden och en så kallad combined ratio, totalkostnadsprocent på cirka 90. Några utmanande år av skadeförluster relaterade till naturkatastrofer och covid-19 har dock pressat aktiekursen. Vår bedömning är emellertid att priserna på försäkringsprodukter kommer att öka i framtiden och att Beazley är väl positionerad för att dra nytta av detta.

I februari fick vi aktier i Topicus.com som emitterades av Constellation Software. Constellation-ägda Total Specific Solutions köpte holländska Topicus och slog sedan samman och börsnoterade verksamheten i Toronto under namnet Topicus.com. Vi var därför bekanta med bolaget sedan tidigare och då vi gillar affärsidén köpte vi på oss ytterligare aktier under mars. Topicus.com är huvudsakligen verksamt i Europa, där de säljer programvara skräddarsydd för olika vertikala marknadssegment som hälso- och sjukvård, offentlig sektor, utbildningsinstitutioner etcetera Den europeisk mjukvarumarknad är väldigt fragmenterad och består till stor del av små mjukvarubolag. Topicus har därför som ambition att växa både organiskt som via förvärv. Bolaget är i vår mening i en position som väldigt mycket liknar där Constellation Software befann sig för ca tio år sedan.

Inflationen och nya virusvarianter
I den korta bilden kommer förmodligen trycket på leverantörskedjorna att kvarstå ett tag till med högre inflationssiffror som följd. Men det är för tidigt att säga i vilken utsträckning inflationen är varaktig. Förmodligen är den till största delen driven av flaskhalsar till följd av pandemin och bör därmed till stor del vara övergående men risken finns att vissa prishöjningar förblir permanenta. Vad det gäller pandemin i sig så finns det fortfarande en risk för utbrott av nya virusvarianter, vilket i vår mening antagligen utgör den största risken mot börsen i den korta bilden. Men med tanke på att en stor del av befolkningen i västvärlden nu har vaccinerats är vår bedömning att nya infektionsutbrott kommer att få mer begränsade konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen än vad som var fallet under 2020.

Grunden för ODIN’s investeringsfilosofi är att investera långsiktigt i lönsamma kvalitetsbolag med starka marknadspositioner, som om 5–10 år kommer att vara mycket större än vad de är idag. Att investera långsiktigt i kvalité har genom historien visat sig vara lönsamt och 2020 var inget undantag. Mycket tack vare starka företagskulturer och hållbara affärsmodeller navigerade våra bolag sig igenom den global pandemin utan större missöden. Detta har gett oss större förtroende för att de kommer att göra bra ifrån sig även nästa gång det blåser upp till storm. Vi är också övertygade om att bolagen kommer att utnyttja de möjligheter som nu finns i en snabbt växande världsekonomi och att de kommer att fortsätta skapa värde för sina aktieägare.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.