Förvaltarkommentar ODIN Fastighet oktober

Oktober blev en bra månad för ODIN Fastighet.

Fonden tog igen praktiskt taget hela den nedgång fonden hade i september och gick bättre än sitt jämförelseindex (VINX Real Estate). Sedan årsskiftet har fonden gett en avkastning nära på 50 procent, tio procentenheter bättre än jämförelseindex.

Positivt sentiment i marknaden

Långa räntor var relativt oförändrade i oktober och oron för spridningseffekter från krisen inom den kinesisk bostadsutvecklingen avtog. Det skapade en miljö av positivt sentiment där bra rapporter från fastighetsbolagen även medförde en god utveckling för aktiekurserna.

Ungefär två tredjedelar av de bolag som ingår i ODIN Fastighet rapporterade för tredje kvartalet under oktober. Rapporterna var över lag bra, särskilt som just tredje kvartalet brukar vara lite svagare. Inte minst värdeuppskrivningar kom in starkt. Bolagen uttalade en optimism om framtiden och ser goda möjligheter att kunna fortsätta att leverera bra resultat i takt med att samhället öppnar upp och återgår till det mer normala.

Fastighetsbolag med fokus på tillväxt premieras

Alla innehav som ingår i ODIN Fastighet utom ett gav positiv avkastning i oktober. Flera av årets bäst presterande aktier inom sektorn låg i toppen också i oktober. Noteras kan att marknaden favoriserar bolag som har ett tydligt tillväxtfokus medan segmentfokus är mindre av en vattendelare. Det är en stark marknad och det är flera fastighetsbolag som söker sig till börsen nu. Det sker samtidigt som vi hör från bolagen att det blir svårare och svårare att hitta förvärvsmöjligheter och att avkastningskraven fortsätter nedåt. Ett bevis på det är Heimstaden Bostads köp av Akelius hyresfastigheter i Sverige och Tyskland. Här pratar vi antagligen om yielder ned mot 2,3 procent, vilket är nivåer som ligger en bra bit under där våra bolag har bokat sina hyresfastigheter. Detta ger en trygghet i att värderingarna inte är aggressiva, även om de är höga.

Utsikter

Vi tar fasta på att rapporterna kom in bra och bolagen uttalar optimism om framtiden. Dessutom ser vi transaktioner i andrahandsmarknaden, av fastigheter men också byggrätter, som ger oss komfort att våra bolag har potential att fortsätta att leverera god avkastning.

Inga positionsförändringar gjordes i fonden under oktober månad.

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och hur vi arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för våra andelsägare.