Förvaltarkommentar ODIN Sverige

ODIN Sveriges andelsägare har hittills i år tagit del av en utomordentligt stark avkastning, trots ett lite sämre september.

Trots att den nuvarande avkastningen är väldigt hög är vår bedömning att vi äger en portfölj med bolag som står väl rustade för att fortsätta leverera god långsiktig avkastning framöver.

Händelser
September månad präglades av lite svagare marknad framför allt mot slutet. Sagax (-16%) tappade en del under månaden, men detta efter en mycket stark utveckling tidigare under året. Även förvärvsbolag som Indutrade (-13%), Addtech (-14%) och AQ Group (-15%) tappade en del på den svagare marknaden.

Bäst bidragsgivare i september var Byggmax (+2%), en coronavinnare där den starka utvecklingen har hållit i sig. Under månaden påbörjades också ett återköpsprogram av egna aktier.

Även Fenix Outdoor (+0%) stod emot marknaden väl, ett innehav som vi har ökat i under året och som nu är vårt tredje största innehav. Ett mindre förvärv i slutet av augusti i kombination med återöppning av samhället är gynnsamt för bolaget. 

En stark marknad det senaste året har resulterat i att många bolag på väg till börsen. Under september har vi valt att vara ankarinvesterare i två nykomlingar, Cary Group och Storskogen. Detta efter långa processer och flertalet möten med olika representanter från bolagen under flera månader.

Vi är imponerade av både Cary Group och Storskogen och vi är mycket glada att processerna har mynnat ut i två nya innehav som vi kan vara stolta, långsiktiga ägare av.

Storskogen har upprätthållit en imponerande hög förvärvstakt de senaste åren som ger en starkare tillväxt än vi kan se någonstans i sektorn. Vi tror att Storskogen genom den organisation och team som de har byggt kan fortsätta i den riktningen, och det ska bli väldigt spännande att följa bolagets snabba expansion i Norden och Europa.

Cary Group har genom åren byggt sig en mycket stark position på bilglasmarknaden. Genom starka relationer med försäkringsbolagen har de en trygg och stabil återkommande affär och kan växa framför allt via förvärv, både stora och mindre. En begynnande internationell expansion ger förutsättningar för fortsatt långsiktig tillväxt. Vi har stark tilltro till ledningen och resan bolaget är på.

Ändringar i portföljen
Vi har tagit in Cary Group i portföljen och det har annonserats att vi är ankarinvesterare i den kommande noteringen av Storskogen. I övrigt har vi sålt av lite i flera bolag för att göra plats för de två nya innehaven.

Månadsrapport ODIN Sverige för september

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.