Fler priser till vår förvaltning

I veckan fick vi ta emot ännu fler priser för vår förvaltning, vilket gör oss otroligt glada! I dessa tider är det naturligtvis svårt att kunna ta emot priser fysiskt, men det förtar inte glädjen över att vinna dem.

Våra fonder ODIN Sverige med förvaltare Vegard Søraunet och ODIN Fastighet med förvaltare Øystein Bogfjellmo har vunnit Bästa fond i sin kategori på 3, 5 och 10 år bland europeiska fonder av Lipper.

Refinitive Lipper Fund Awards har i över 30 år och i 17 länder belönat fonder och fondbolag som har visat en konsekvent överavkastning baserat på objektiva, kvantitativa kriterier. Vinnande fonder har varit stringenta i att visa en stark riskjusterad avkastning jämfört med övriga fonder i samma segment.

Vår investeringsfilosofi ODIN-modellen är den gemensamma modell som ligger till grund för förvaltningen av alla våra aktiefonder. Det är vårt sätt att ha en bas så att alla förvaltare kan arbeta på samma sätt, lite beroende på vilket univers de har. Hållbara kvalitetsbolag, koncentrerade portföljer och ett långsiktigt värdeskapande är i fokus. Vår analys består i huvudsak av tre delar:

Prestation – vi investerar i bolag som levererar en stabil vinst varje år. Vi gillar bolag som har en tillväxt med kvalitet. Gärna en bolagsledning som har ett bra track record.

Position – vi investerar i bolag som har en stark konkurrenssituation och är en så kallad prissättare. Ett bolag som inte hela tiden pressas på marginaler utan har hittat sin nisch på marknaden.

Pris – Vi gillar kvalitet till rätt pris. Kvalitet kan kosta lite mer och det får kosta lite mer. Rätt pris får vi genom att göra en egen, fundamental analys av varje enskilt bolag.

ODIN Sveriges förvaltare Vegard Søraunet
ODIN Fastighets förvaltare Øystein Bogfjellmo
I Norge heter ODIN Fastighet ODIN Eiendom.

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och hur vi arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för våra andelsägare.