Vår julgåva i år går till Hand in Hands projekt Jobs for Zimbabwe

ODIN Fonder är sedan flera år tillbaka stödföretag till Hand in Hand. Vår julgåva i år går till deras projekt Jobs for Zimbabwe🎄⭐️

Många zimbabwier lever i svår fattigdom, särskilt på landsbygden. Kvinnor och ungdomar är mest utsatta, mer än hälften av befolkningen är under 15 år. Klimatförändringar, sjukdomar och arbetslöshet ökar sårbarheten. Insatser i rätt tid kan förhindra återfall i fattigdom och istället ge en ny ekonomisk trygghet, bättre levnadsvillkor och förbättrad hälsa.

Det är tid för det hårt prövade folket i Zimbabwe att få tillbaka sin framtidstro och möjlighet till en bättre livssituation.

Detta kommer att hända i projektet Jobs for Zimbabwe:

  • 270 kvinnor, män och ungdomar utbildas och tränas för att sedan kunna starta hållbara företag som ger dem en ökad inkomst
  • 315 företag kommer att startas. Varje enskilt företag beräknas försörja ungefär 6 personer
  • Totalt kommer projektet resultera i 315 nya jobb, de flesta inom jordbruk, skogsbruk, trädplantering, boskap, biodling, handel och hantverk
  • 1000 barn kommer får en drägligare situation med mat på bordet, medicinsk vård och ordnad skolgång

Orsaken till att människor lever i fattigdom är ofta att de saknar ett arbete som de kan försörja sig på. Det finns helt enkelt inga jobb. Var ska då de nya jobben komma ifrån? Hand in Hand tror att lösningen är små familjeägda företag där entreprenörskap och individens egen handlingskraft får fritt utlopp och att de själva kan därmed förändra hela familjens situation.

Hand in Hand är en utvecklingsorganisation. Sedan de startade har de tränat över 2 miljoner människor i självhjälpsgrupper, vilket har resulterat i motsvarande antal nystartade företag och över 3 miljoner jobb. Det innebär att närmare 15 miljoner människor* har skapat sig långsiktigt förbättrade livsvillkor med hjälp av vårt arbete och våra donatorers stöd. Familjerna kan nu äta sig mätta och barnen kan gå i skolan och slipper att arbeta. Hand in Hand arbetar även för att förbättra människors hälsa, lokala miljö och kunskap om sina demokratiska rättigheter.

Att ha kunskap, tillgång till små lån och starta ett företag kan vara den avgörande skillnaden mellan fattigdom och ett liv med möjligheter. Genom årets julgåva hoppas vi kunna bidra lite till en framtidstro och en bättre livssituation.

*En entreprenör beräknas i snitt försörja en medelstor familj på totalt fem personer.

Läs mer om läget i Zimbabwe på Hand in Hands hemsida

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.