En av årets två julgåvor går till hopp och framtidstro för Hand in Hands entreprenörer

Att investera i människors förmåga är en väg ut ur fattigdom för gott.

ODIN Fonder är sedan många år tillbaka stödföretag till Hand in Hand. Vår julgåva i år hjälper fler fattiga och utsatta kvinnor att få verktyg till att förbättra sina liv. Att investera i människors förmåga är en väg ut ur fattigdom för gott.

Att utrota världsfattigdomen är nummer 1 av FN:s globala hållbarhetsmål. Det är även Hand in Hands vision. Utmaningen är gigantisk och frågan angår oss alla – hur och var vi än lever våra liv. Men hur ska människor kunna försörja sig och lyfta sig ur fattigdom om de inte har ett jobb som ger en inkomst?

Hand in Hands vision är en värld fri från fattigdomDeras uppdrag är att bekämpa fattigdomen på det mest hållbara, effektiva och långsiktiga sätt de vet – genom att sätta människorna det handlar om i förarsätet. Deras utgångspunkt är att de flesta människor både har viljan och förmågan att utvecklas och förbättra sin livssituation. Bara de får förutsättningar och de verktyg som krävs.

En av huvudorsakerna när fattigdom biter sig fast är bristen på jobb och försörjning – och det är främst här Hand in Hands insatser gör konkret skillnad. Genom organisering i självhjälpsgrupper, utbildning och stöd har över fem miljoner småskaliga entreprenörer sett dagens ljus. Med en stabilare inkomst, ett socialt skyddsnät och stärkt motståndskraft mot kriser kan människor börja ta makten över sitt liv och sin framtid.

Vi på ODIN Fonder har i många år varit stödföretag till Hand in Hand. Dagligen arbetar vi med att hitta de bästa företagen med en duktig ledning att investera i till våra fonder. Inte sällan följer vi ett företag från att det är litet till att det växer till att bli ett stort företag. Genom att investera i Hand in Hand gör vi ungefär samma sak – i de fattigaste områdena hjälper vi till att investera i framförallt kvinnor som startar företag som på sikt kan försörja en hel familj. Hjälp till självhjälp är en fantastisk investering som får samhällen och människor att växa – och om det är något vi på ODIN gillar så är det fantastiska investeringar.

Här kan du också investera i människors förmåga som en väg ut ur fattigdom via Hand in Hand

Hand in Hands arbetsmodell
Hand in Hands arbetsmodell bygger på hjälp till självhjälp och innehåller fyra utbildningssteg som tillsammans skapar förutsättningar för bestående förbättring och utveckling. Modellen har anpassats utifrån de lokala förutsättningarna i respektive verksamhetsland för att uppnå bästa möjliga resultat. Hela utbildningen kan ta närmare ett år innan medlemmarna i självhjälpsgrupperna är redo att starta sina affärsverksamheter.

Steg 1 – Social mobilisering
Som ett första steg i Hand in Hands modell mobiliserar de främst kvinnor i självhjälpsgrupper. Där får de lära sig om gruppdynamik samt vikten av att spara och hålla en budget. Vid behov utbildar Hand in Hand kvinnorna i att läsa, skriva och räkna.

Steg 2 – Utbildning i entreprenörskap
Kvinnorna i självhjälpsgrupperna utbildas i entreprenörskap, finansiering och marknadsföring. Därefter fokuserar utbildningen på hur man startar och driver en verksamhet.

Steg 3 – Finansiering
Redan från starten börjar medlemmarna i självhjälpsgrupperna att regelbundet spara små summor – både individuellt och gemensamt. Skulle någon behöva ta ett lån utöver gruppens egna besparingar och har fullföljt utbildningen, länkar Hand in Hand dem till seriösa institut för mikrolån.

Steg 4 – Expansion
När företaget är igång hjälper Hand in Hands affärscoacher löpande till med frågor som distribution, kvalitet, förpackning och expansion. Om företaget vill nå utanför sin lokala marknad ställs högre krav på kvalitet och leveranssäkerhet. Tack vare företagen kan medlemmarna i självhjälpsgrupperna öka familjens inkomst väsentligt. De har till exempel råd att låta sina barn gå i skolan, att äta sig mätta varje dag och att köpa mediciner om någon blir sjuk. När kvinnor får en inkomst bidrar det även till att de får en starkare och mer jämlik roll i familjen såväl som i samhället.

Läs mer om Hand in Hands fantastiska arbete på deras hemsida

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.