Därför är börsen förutsägbar

Hur kan man säga att börsen är förutsägbar? Vår förvaltare Oddbjörn Dybvad förklarar i Privata affärer.

Om du blir presenterad för någon som anser sig kunna sia om aktiemarknadens utveckling på kort sikt bör alla dina instinkter säga till dig att vara skeptisk. På lång sikt är dock aktiemarknaden ganska förutsägbar. Aktiemarknaden kan på lång sikt tillskrivas tre variabler: resultattillväxt i bolagen, utdelning från bolagen, och prissättningen av aktierna.

Som långsiktig investerare får du en god avkastning om du kan köpa bolagsaktier som både klarar av att öka sina resultat under en lång period och ger en bra direktavkastning i form av utdelning, samt om du köper aktierna till ett vettigt pris i förhållande till resultaten (P/E).

Exemplen nedan förklarar hur det fungerar:

Om du under en tidsperiod på tio år investerar i ett bolag som ökar sina resultat med 6 procent om året, med en årlig utdelning på 3 procent, och prissättningen av bolaget under samma period ökar från P/E 10x till 15x, blir din årliga avkastning under tioårsperioden 6 procent + 3 procent + 4,1 procent = 13,1 procent*. De 4,1 % är den effekt den ändrade prissättningen har på den årliga avkastningen under tioårsperioden.

Den ändrade prissättningen från P/E 10 till P/E 15 utgör i det här fallet runt 30 procent av din totala avkastning. 70 procent av avkastningen kommer från de två första av de grundläggande variablerna, det vill säga resultattillväxt och utdelning.

Investerar man med ett tidsperspektiv på tio år är det därför viktigt att både investera i bolag som har grundläggande bra framtidsutsikter och att ha koll på att prissättningen är rimlig.

Om du ökar tidsperioden från tio till femton år, och har samma förutsättningar som ovan, kommer nästan all avkastning bero på de två första variablerna, resultattillväxt och utdelning.

Endast 2 procent av den totala avkastningen kommer att bero på ändrad prissättning. Ur ett långsiktigt perspektiv är aktiemarknaden alltså rationell och förändring i värdering har ingen större betydelse.

Läs hela artikeln i Privata Affärer här

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.