Dagliga aktiekursrörelser är sekundära vid investeringar

Förvaltare Hans Christian Bratterud är fokuserad på att hitta kvalitetsbolag med exceptionella ledare och en stark och tydlig företagskultur.

– Som långsiktig aktiv förvaltare kan man beakta all information, även företagskultur och kvaliteten på företagsledare, vilket ger analysarbetet flera viktiga dimensioner. Man har också möjlighet att jobba nära bolagen man investerar i – som ofta drivs av företagsledare i världsklass – och följa dem på deras resa under många år. På ODIN fokuserar vi på att hitta bolag med exceptionella ledare och en stark och tydlig företagskultur. Har bolaget en hållbar, sund bolagskultur så slösar de inte på resurserna och får därmed en bra avkastning på kapitalet. Den långsiktiga kraften i dessa ”mjuka” faktorer är viktiga värdedrivare som aktiemarknaden ofta underskattar, säger förvaltare Hans Christian Bratterud.

Många av de bolag ODIN investerar i är familjeägda, där det finns en långsiktig strategi för hur bolagen ska drivas. Då växer de ofta bra organiskt och är duktiga på att genomföra strategiska förvärv. Många svenska bolag har starka positioner globalt och genom att många verkar inom nischområden står de sig bättre i en marknadsnedgång.

Bransch och marknad har stor betydelse, bolag med stora strukturella utmaningar blir sällan goda investeringar, men om man jämför företag med liknande förutsättningar är det ofta människorna bakom som blir den avgörande faktorn över tid.

– Det mesta som händer på börsen är ju vågor på ytan. Där är det alltid rörelse, med vindar som blåser åt olika håll. Men värdeskapandet, som är det jag är intresserad av, sker under ytan, inne i företagen av människorna som jobbar där. Det är där jag föredrar att spendera min tid – på att bättre förstå vad som händer inne i bolagen vi investerare i. Aktiekursen är sekundär. Över tid kommer kursen dock att reflektera vad som händer inne i bolaget. När det stormar på ytan föredrar jag att ta det lugnt under ytan. Där kan man fokusera i lugn och ro, och lära sig saker som man kan ha nytta av i många år framöver, och inte vara upptagen med vad marknaden gör ’just nu’. Den ’riktiga’ världen ändras förvisso också, men om man fokuserar på rätt bolag – som för oss är kvalitetsbolag som man kan äga länge, så är det betydligt mindre kaotiskt i deras underliggande verklighet än vad det är på börsen. Det fokuset ger arbetsro och möjlighet att fokusera på det som spelar roll i längden, nämligen långsiktigt värdeskapande. Det skapas inne i bolagen över lång tid, och inte i de dagliga aktiekursrörelserna.

Att förstå siffrorna är naturligtvis av stor vikt, men de är ett resultat av det arbete som skapas av människorna i bolagen, och det är människorna som kommer avgöra hur långt ett företag kan nå.

– Kombinationen mellan de hårda siffrorna och de mjukare mänskliga faktorerna är en stor del av tjusningen med jobbet som förvaltare, säger Hans Christian.

Förvaltare Hans Christian Bratterud

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.