Coronaviruset och de finansiella marknaderna

Sverige, och världen, befinner sig mitt uppe i en pandemi. Det som nu sker är speciellt och något som kommer att skriva in sig i historieböckerna.

Hotell och restauranger gapar tomma och har redan varit tvungna att låta folk gå, regeringen har förbjudit folksamlingar med mer än 500 personer och de flesta företag låter sina anställda arbeta hemifrån för att minska smittspridningen. Krisen innebär mänskliga lidanden, dödsfall och ekonomiskt utsatta situationer för både individer och företag vilket är djupt tragiskt. COVID-19 är den svarta svanen som ingen såg komma. Och med en minskad ekonomisk efterfrågan globalt och ett oljeprisfall står vi nu plötsligt med en ”dubbel-svan”.

Men om vi tittar på krisen från ett rent finansiellt perspektiv kommer inte världen att rämna denna gång heller. När vi i framtiden ser tillbaka på de senaste och kommande händelser är vi övertygade om att det är med insikten om att det var en möjlighet. För när nedgången väl är över kommer vi att inse att världen finns kvar, att räntorna fortsatt är låga och att alternativen till aktier är få. Därmed kan nästa uppgång i tjurmarknaden ta sin början på riktigt. För den långsiktige är det alltså viktigt att försöka se bortom kortsiktigt stök och blicka ett, fem eller tio år fram i tiden. Vad vi inte ska glömma bort är att tiden effektivt tar ner risken.

ETF:er och datoriserad handel spär på nedgången
Men tillbaka till nutid. Det som nu sker är speciellt och det är något som skriver in sig i historieböckerna. Men just i det här ögonblicket är det viktigt att vi påminns om att väldigt lite nu handlar om rationalitet, affärsmodeller, balansräkningar, vinster och utdelningar. Mycket negativt prisas nu in i aktiemarknaden på kort tid. Rädsla, oro och skiftande riskaptit dominerar och vi ser att den mänskliga reptilhjärnan förstärker, överdramatiserar och väljer att se detaljer men inte helhet. ETF:er och datoriserad handel spär dessutom på nedgången. Börsen är – vilket vi nu tydligt ser – inte förutsägbar likt fysikens lagar utan visar nu upp sig i sin mest banala form som en spegling av människans rationalitet, liksom irrationalitet.

Kommande veckorna blir avgörande
Givet allt som händer kommer vi att få se en rad stimulanser från regeringar och centralbanker framöver samt än lägre räntor för att mildra de ekonomiska effekterna. Hur allvarligt riskerar detta att bli? Vi ser något förenklat två scenarios framför oss. I scenario ett får vi kontroll på Coronaspridningen, som i Kina, och ekonomierna kommer snabbt tillbaka efter ett kvartal. I scenario två fortsätter pandemin med en stor spridning globalt vilket får till följd att vi går in i en recession. De kommande veckorna blir alltså avgörande. Vi vet dock att aktiemarknaden är framåtblickande. Det är aktiemarknaden som tar den första smällen men det är också den som alltid vänder upp först före realekonomin.

Är det köpläge nu?
Det är möjligt att vi nu närmar oss ett golv, men det får tiden utvisa. Att pricka botten är i vår mening omöjligt och beror snarare på tur än något annat. Men det är viktigt att påminna sig själv om att aktier är som vilken vara som helst – dvs. ju mer börsen faller desto fler andelar får du. Så är man långsiktig ska man försöka utnyttja den nuvarande nedgången till att köpa billigare, men genom att exempelvis sprida ut sina köp. 

Vi står fast vid ODIN-modellen
På bolagsnivå är vår syn i grunden enkel. Det är i dessa tider vi drar nytta av vårt långsiktiga fokus på att äga kvalitetsbolag med god intjäning, bra styrning, låg skuldsättning och solida balanser. Vi har vid tidigare kriser sett att bolag med hög skuldsättning, tveksam ledning och svaga positioner får det slitsamt. Det scenariot upprepas även denna gång med sedvanlig risk för permanenta värdetapp.

De negativa ekonomiska effekterna för att förhindra Coronaviruset att sprida sig kommer vara betydande men i skrivande stund troligen inte alltför långvariga (scenario ett). Vad vi vet är att Stockholmsbörsen (mätt som OMX Stockholm All-Share) sedan toppen den 19 februari i år backat med runt 30 procent. Samtidigt har värderingen fallit på börsen från PE 18,5x till PE 12,5x, vilket gör att börsen nu handlas på attraktiva nivåer givet de låga räntorna.

Vi är alltid på jakt efter kvalitetsbolag och det är i tider som dessa som möjligheterna att köpa kvalitetsbolag något billigare öppnar upp sig. För även om mycket kan kännas osäkert är det mitt i krisen som grunden också läggs för morgondagens vinster.

Det är dags att plocka upp stormseglet och pröva vattnen igen. Det kommer att bli en intressant resa, men himlen kommer återigen att klarna, med start i öster.

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och hur vi arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för våra andelsägare.