Cirkus Finans

Hos Cirkus Finans finns det många artister. Det är svårt att avgöra vem man ska se på och vem man ska lyssna till. I denna föreställning rådger vi kunderna att ha de långa brillorna på och att lita till sina investeringsval.

Hos Cirkus Finans finns det många artister. I manegen hittar du analytiker, mäklare, fondförvaltare och fondrådgivare. Under den här föreställningen berättar vi om aktiva fondförvaltare som ska leverera god avkastning på både kort och lång sikt – gärna båda delar på samma gång. Konsekvenserna av att fokusera på kortsiktig avkastning är många och tyvärr är det kunderna som i slutändan förlorar på det.

När du investerar i en aktivt förvaltad fond förväntar du dig att förvaltaren överträffar jämförelseindex, eller den marknad fonden mäts mot. Men frågan är vilklan tidsram du bör ha när du bedömer den aktiva förvaltaren?

Ett experiment
Nedan lyfter vi fram ett av de problem som uppstår när fondrådgivning kopplas till kortsiktiga mätningar av aktiva förvaltares över- och underavkastning. Som exempel väljer vi ut ett antal mycket duktiga fondförvaltare med en årlig överavkastning på tre procent och en indexavvikelse på sex procent – en så kallad aktiv risk eller tracking error. I teorin ska de allihop överträffa marknaden med tre procent varje år. Men variationen inom avkastningen är stor och därför kommer den årliga överavkastningen sällan att vara lika med tre procent.

Låt oss titta närmare på denna grupp av förvaltare. Enligt experimentet är de bland de 25 procent bästa förvaltarna i världen och vi ser på en tidsperiod på 50 år.

Hur skiljer man agnarna från vetet?
Diagrammet visar antalet år i rad med underavkastning i förhållande till index för denna grupp av förvaltare. Att praktiskt taget alla under den gällande 50-årsperioden genererar underavkastning under minst ett år är knappast förvånande. 92 procent av förvaltarna kommer att generera underavkastning två år i rad. Troligtvis har dessa förvaltare redan då tvingats lämna flera av de fondplattformar som kräver årlig överavkastning från sina produkter. Förr eller senare kommer 51 procent av de bästa förvaltarna att generera underavkastning tre år i rad. Att en förvaltare med fördefinierad årlig överavkastning på tre procent genererar underavkastning fyra år i rad är inte lika vanligt, men det händer ändå i 19 procent av fallen. Få kunder stannar hos en sådan förvaltare. Hur många sitter overksamma och tittar på en förvaltare som underpresterar i förhållande till marknaden åtta år i rad? Den ”stackare” som under åtta år förvaltat aktier med underavkastning vartenda år har för länge sedan blivit ombedd att söka sig någon annanstans. Ingen kommer någonsin få reda på att ”Mr Unlucky” tillhörde fältets 25 bästa procent. Kom ihåg den statistiken nästa gång din förvaltare skryter om överavkastning eller beklagar sig för underavkastningen det senaste kvartalet eller det senaste året. När tidsramen är smal präglar tillfälligheter bilden av över- och underavkastning

 

cirkusgraf

Finansmarknadscirkusen

På samma sätt som fondförvaltare bombarderas med köp- och säljtips från analytiker bombarderas fondsparare med köp- och säljtips från fonddistributörer, rådgivare och andra mellanhänder. Dessa aktörer vill skapa transaktioner och därigenom berättiga sin roll i värdekedjan. Det är oftast bäst för fondinvesteraren att ta det lugnt och sitta still. Men det är också det som oftast är svårast.

Det är inte ovanligt att träffa fondrådgivare som mäter aktiva förvaltares avkastning per månad eller kvartal. Fondförvaltaren är inte den som lider mest av sådana kortsiktiga avkastningsförväntningar, det är snarare kunderna som förvirras av rådgivning om fonder som för tillfället är förhållandevis svaga eller starka på marknaden.

Vad bör man göra?

Som kund bör man bredda sin tidsram och inte lyssna på en aktiv förvaltare som antyder att det är möjligt att månadsvis, kvartalsvis, eller ens årsvis bemästra kortsiktiga över- och underavkastningar. När du väl valt att satsa på en aktiv förvaltare måste du förbereda dig på perioder av både över- och underavkastning.

Hitta därför en förvaltare med en filosofi du tror på och observera huruvida förvaltaren följer filosofin i vått och torrt. Håll dig sedan lugn tills du har nått målet med ditt sparande, eller tills förvaltaren slutar eller inte längre följer filosofin. Då kan du bestämma vad du ska göra härnäst. Låt inte Cirkus Finans artister handla kortsiktigt på ett sätt som inte gagnar dig.

Lycka till med fondinvesteringarna!

Skrivet av

Senior Portföljförvaltare
Oddbjørn Dybvad är utbildad civilekonom från Norges Handelshögskola med specialisering inom finans. Han har tidigare arbetat som fondanalytiker.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.