Årsrapporterna 2018 för våra fonder

Årsrapporterna för våra 10 aktiefonder finns att läsa nedan med utförliga texter av förvaltarna om vad som hänt i fonderna under året.

2018 har på många sätt varit ett speciellt år för både aktie- och kreditmarknaderna i hela världen. Svagare makroekonomiska utvecklingar och handelskrig har lett till ökad rädsla för att vi är på väg mot en lågkonjunktur. Detta bidrog till att de globala aktiemarknaderna levererade negativa resultat 2018, liksom flera av våra fonder.

Vi försöker att inte dras med i den negativa attityd vi ser på marknaderna. Vi lägger hellre mycket tid på att analysera vilka företag som kan vara bra investeringsmöjligheter de närmaste åren. ODIN ska över tid slå index. Vi är en långsiktig och aktiv investerare som har få företag i portföljerna för att maximera våra investeringsidéer. Vi vet att värdeskapandet i bolagen tar tid och därför är det viktigt att identifiera de bolag som är väl positionerade på lång sikt, snarare än sådana som levererar fina siffror i det korta perspektivet.


ODIN Global

ODIN Sverige

ODIN USA

ODIN Fastighet

ODIN Emerging Markets

ODIN Europa

ODIN Norden

ODIN Norge

ODIN Finland

ODIN Energi


Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.