Årets julklapp – hopp och framtidstro för Hand in Hands entreprenörer

ODIN Fonder är sedan flera år tillbaka stödföretag till Hand in Hand. Vår julgåva i år hjälper fler fattiga och utsatta kvinnor att få verktyg till att förbättra sina liv. Att investera i människors förmåga är en väg ut ur fattigdom för gott.

2020 är året då många av världens entreprenörer genomgår sitt livs tuffaste utmaning. I Hand in Hands verksamhetsländer Indien, Kenya och Zimbabwe stannade hela samhällen av nästan helt med utegångsförbud och hårda restriktioner. Transporter och varuflöden stoppades, gränser och marknader stängde och många sårbara mikroföretag gick under.

Nu börjar länderna öppna upp igen och de allra flesta av Hand in Hands entreprenörer har börjat resa sig och komma tillbaka. Vissa har ställt om sin verksamhet. Andra har försökt hittat nya vägar. Deras starka vilja och förmåga till anpassning är imponerande. Läget är hoppfullt men extremt sårbart.

Vi på ODIN Fonder har i många år varit stödföretag till Hand in Hand. Dagligen arbetar vi med att hitta de bästa företagen med en duktig ledning att investera i till våra fonder. Inte sällan följer vi ett företag från att det är litet till att det växer till att bli ett stort företag. Genom att investera i Hand in Hand gör vi ungefär samma sak – i de fattigaste områdena hjälper vi till att investera i framförallt kvinnor som startar företag som på sikt kan försörja en hel familj. Hjälp till självhjälp är en fantastisk investering som får samhällen och människor att växa – och om det är något vi på ODIN gillar så är det fantastiska investeringar.

Hand in Hands arbetsmodell
Hand in Hands arbetsmodell bygger på hjälp till självhjälp och innehåller fyra utbildningssteg som tillsammans skapar förutsättningar för bestående förbättring och utveckling. Modellen har anpassats utifrån de lokala förutsättningarna i respektive verksamhetsland för att uppnå bästa möjliga resultat. Hela utbildningen kan ta närmare ett år innan medlemmarna i självhjälpsgrupperna är redo att starta sina affärsverksamheter.

Steg 1 – Social mobilisering
Som ett första steg i Hand in Hands modell mobiliserar de främst kvinnor i självhjälpsgrupper. Där får de lära sig om gruppdynamik samt vikten av att spara och hålla en budget. Vid behov utbildar Hand in Hand kvinnorna i att läsa, skriva och räkna.

Steg 2 – Utbildning i entreprenörskap
Kvinnorna i självhjälpsgrupperna utbildas i entreprenörskap, finansiering och marknadsföring. Därefter fokuserar utbildningen på hur man startar och driver en verksamhet.

Steg 3 – Finansiering
Redan från starten börjar medlemmarna i självhjälpsgrupperna att regelbundet spara små summor – både individuellt och gemensamt. Skulle någon behöva ta ett lån utöver gruppens egna besparingar och har fullföljt utbildningen, länkar Hand in Hand dem till seriösa institut för mikrolån.

Steg 4 – Expansion
När företaget är igång hjälper Hand in Hands affärscoacher löpande till med frågor som distribution, kvalitet, förpackning och expansion. Om företaget vill nå utanför sin lokala marknad ställs högre krav på kvalitet och leveranssäkerhet. Tack vare företagen kan medlemmarna i självhjälpsgrupperna öka familjens inkomst väsentligt. De har till exempel råd att låta sina barn gå i skolan, att äta sig mätta varje dag och att köpa mediciner om någon blir sjuk. När kvinnor får en inkomst bidrar det även till att de får en starkare och mer jämlik roll i familjen såväl som i samhället.

Läs mer om Hand in Hands fantastiska arbete på deras hemsida

This image has an empty alt attribute; its file name is image-42-640x640.png

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.