När är det dags att sälja?

På de flesta arbetsplatser betraktas en hög aktivitetsnivå som något positivt. Men vilken aktivitetsnivå ska du lägga dig på som långsiktig ägare i bra bolag? Som investerare ska du naturligtvis veta varför du har investerat i ett företag. Svårigheten är att avgöra när det är läge att agera, och när det bästa är att sitta lugnt i båten och göra ingenting.

När marknaderna faller och aktiekurserna når nya bottennivåer vill många investerare gärna göra något, helst med en gång. Själva handlingen i sig blir en bekräftelse på att man i vart fall har gjort något för att förhindra förlusten och man får känslan av att ha kontroll över situationen.

En investerare får ett konstant flöde av information från marknaden. Som investerare ska du naturligtvis veta varför du har investerat i ett företag. Svårigheten är att avgöra när det är läge att agera, och när det bästa är att sitta lugnt i båten och göra ingenting.

Uppgiften för investerare med långsiktiga perspektiv är att bygga upp en solid portfölj av bolag med konkurrensfördelar som håller över tid och till en bra prisnivå. När detta väl är gjort återstår att inte reagera och sälja så fort aktiekurserna ger vika, utan att ibland ha is i magen och avvakta.

– Men att slå sig till ro är inte samma sak som att inte agera, säger Oddbjørn Dybvad, portföljförvaltare på ODIN Fonder.

I långsiktig aktieförvaltning har det visat sig att just långsiktighet ger bättre avkastning. Alltså ju mer omsättning på aktierna i portföljen, desto sämre avkastning. En rad studier visar ett negativt samband mellan avkastning och frekvens på köp och försäljning av aktier.

Tre anledningar att sälja

Det finns i huvudsak tre anledningar till att sälja aktier: Den första är att företagets långsiktiga konkurrensförsprång förväntas bli sämre. Den andra är att man inte längre har förtroende för företagsledningen. Den tredje är att aktien har ett obegripligt högt pris. Om något av dessa förhållanden råder ska man inte sitta och rulla tummarna.

Många investerare lider av något vi kan kalla för en kunskapsillusion. Saken är den att det inte finns något likhetstecken mellan information och kunskap. Ju mer du vet om ett företag, desto mer tror du att du kan förutspå framtiden. Och ju större ogrundat självförtroende du har på den här punkten, desto oftare köper du aktier. För mycket information leder ofta till att du agerar på ny information och tillskriver den betydligt större värde än den faktiskt förtjänar.

– Kunskapsillusionen kan få investerare att köpa och sälja aktier oftare än de borde, säger Oddbjørn Dybvad. För att citera Warren Buffett: ”Investment success is not a matter of how much you know but how realistically you define what you don’t know”.

Var förberedd inför kriser

Medicinska kristeam övar mycket på alla upptänkliga situationer. Det gör de bland annat för att hindra känslorna från att ta över i dramatiska lägen och undvika att göra saker som kan få katastrofala följder. De övar helt enkelt på att hålla huvudet kallt när det stormar som värst.

På samma sätt bör du som investerare öva på hur du ska agera om priset på dina aktier eller fonder faller mycket på kort sikt. Strategin för en långsiktig investerare bör, enligt Oddbjørn Dybvad, vara att göra upp en plan för sparandet och tänka igenom sitt agerande vid stress och snabba fluktuationer på aktiemarknaden.

– Med lite träning är man bättre rustad för svaga perioder, och undviker överilat handlande när det sker tvära kast på aktiemarknaden. I stället kan man då vända kortsiktiga förändringar till sin egen fördel.

En investerare som vet att den har aktier med goda framtidsutsikter bör inte låta sig påverkas av negativ marknadsturbulens.

– Konsten är att inse att det ibland är bättre att sitta still i båten när kurserna faller. Eller till och med köpa fler aktier även om alla andra gör tvärt om, avslutar Oddbjørn Dybvad.

Du kan följa ODIN Fonder både på Twitter och LinkedIn:

Twitter: ODIN Fonder Sverige @odinfonder
LinkedIn: ODIN Fonder Sverige

Artikeln publicerad i Affärsvärlden den 23 november

 

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.