Förvaltarkommentar ODIN Fastighet april

Den återhämtning för fastighetsaktier som började i mars fortsatte med kraft i april.

Sektorn och vår fond gick bättre än börsen i stort. Uppgången i långa räntor avstannande och amerikanska 10-åring föll tillbaka i april. Detta tillsammans med fokus på höga värderingar i andra delar av marknaden och bra rapporter från fastighetssektorn bidrog till outperformance för fastighetsaktier.

Bra rapportsäsong

Vid april månads utgång hade drygt hälften av våra bolag rapporterat första kvartalet. Det har över lag varit bra rapporter och då speciellt vad gäller värdeuppskrivningar och utsikter för resten av 2021. Bolagen rapporterade lite svagare på driftsmarginaler, som ofta kan förklaras av kallare och mer snörik vinter. Ett par av våra innehav har också sålt av portföljer av fastigheter (till goda priser) och redovisade därför lite svagare topplinje.

Även på värdeuppskrivningar har bolagen rapporterat starkt. Värdeuppskrivningar har inte någon direkt cash-effekt, men det är positivt då det visar att bolagens balansräkningar inte är uppblåsta och ger därmed extra komfort i värderingen.

Uppköp i sektorn

Vi har alltsedan SBB kom med budet på Offentliga Hus hävdat att det inte motsvarar värdet vi ser i bolaget. Dessvärre valde alla större ägare att kast in handduken tidigt, inklusive andra fondbolag. Det satte stopp för ett samarbete för att få mer ut för Offentliga Hus. I slutet av mars stod det relativt klart för oss att SBB skulle komma över de 90% som krävs för tvångsinlösning. Vi valde då att acceptera erbjudandet. För fondens andelsägare har det varit en god affär av två skäl. SBB höjde budet något (för att kompensera för en utdelning) och marknadsfallet under januari och februari påverkade ju inte vår position i Offentliga Hus då budkursen låg fast på 15,86 kr per aktie. Vi har använt likviden till att köpa just SBB men också Trianon och ALM Equity. SBB och Trianon introducerade vi här i förra månandens kommentar och nedan skriver vi lite mer om ALM Equity som nytt innehav i ODIN Fastighet.

Nya bolag i portföljen

Vi har tagit in ett nytt bolag i portföljen. ALM Equity är ett fastighets- och utvecklingsbolag inom segmentet bostäder och verkar i Stockholmsregionen. Bolaget drivs av Joakim Alm som är grundare, storägare och VD. Vi har blivit imponerade över bolagets historiska prestation som skapat stora värden för aktieägarna över många år. Bolaget har gått från att vara en nästan renodlad bostadsrättsutvecklare i Stockholm till att numera främst utveckla för egen förvaltning genom det börsnoterade dotterbolaget Svenska Nyttobostäder. Vi har sett flera prov på disciplinerad och skicklig kapitalallokering från Joakim Alm och hans team, samt en fokuserad men mycket flexibel organisation. Givet den fortsatta bostadsbristen i Stockholm tror vi det kommer finnas goda möjligheter för fortsatt värdeskapande från detta mycket kompetenta team.

Bara en aktie gav negativ avkastning i april

Hela 26 av 27 innehav gav positiv avkastning i april. Det vara bara Self Storage Group som var i negativt territorium. Bäst avkastning hade K2A, Amasten och Sagax medan det var Sagax, Nyfosa och Balder som gav störst positivt bidrag i portföljen.

Rapportsäsongen fortsätter

Rapportsäsongen fortsätter in i maj och om det vi har sett hittills är vägledningen så ser det ut som vi kan summera till ett bra första kvartal. Nu när sommaren närmar sig, vaccinationerna tar fart och förhoppningsvis restriktionerna lättar borde det vara positivt för flera segment inom fastighetssektorn. Det gäller ju framför allt handel och hotell.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.