2 miljarder i förvaltat kapital för ODIN Small Cap

Efter knappt nio månader på marknaden har ODIN Small Cap kommit upp i ett förvaltat kapital på över 2 miljarder kronor.

Det har varit väldigt glädjande att se att marknaden har varit villig att investera kapital i kvalitetsbolag trots tider av osäkerhet. Det här året har bjudit på en pandemi, en oljepriskollaps och en i grunden förändrad marknad. Trots detta har fonden gått starkt med 27,38 procents avkastning sedan start vilket är 11,9 procentenheter bättre än index (per 12 oktober 2020).

Fonden startade den 28 januari i år med en noggrant utarbetad portfölj som var klar i god tid före lanseringen. Förvaltarna hade gjort en grundlig analys av företagens skulder, risker och möjliga kapitalbehov. Fonden var ny, men investeringsfilosofin har varit densamma under lång tid.  

– Det är i kriser som vår aktiva förvaltning, och vår ODIN-modell, kommer till sin rätt. Vi slår index för att vi kan välja och vraka bland alla börsens mindre bolag och sätta ihop en portfölj av verklig kvalitet. Vi tittar inte på månad för månad, utan över längre tidsperioder. Det blir en bra avkastning för att vi aktivt väljer och aktivt väljer bort aktier utifrån vår beprövade investeringsmodell, säger Jonathan Schönbäck, ansvarig förvaltare av ODIN Small Cap.  

ODIN-modellen innebär att fonden investerar i kvalitetsbolag med hållbara affärsmodeller och ett långsiktigt värdeskapande i fokus, vilket tenderar att ge bättre långsiktig avkastning med mindre svängningar. En börsnedgång kan skapa goda möjligheter för långsiktiga investerare då man kan köpa aktier som man annars kanske inte skulle kunnat köpa av värderingsskäl.

– Vi tittar inte så mycket på index eller på börsen i stort. Istället investerar vi i hållbara bolag som vi tror på långsiktigt, där affärsmodellen är konkurrenskraftig, där balansräkningen är stark och vi tycker om ledningen och kulturen i företaget. Kulturen i bolaget är väldigt viktig. För oss är det en central fråga och en viktig del av vår analys, säger Jonathan Schönbäck.

Att kvalitetsbolag på sikt skapar långsiktiga värden som är svåra att överskatta gör sig påmint gång på gång – och speciellt när allt ställs på sin spets. Efter 2008 utvecklades många högkvalitativa innehav mycket bra eftersom konkurrenterna hade tvingats vända sig inåt och få ner skuldsättningen, samtidigt som man fick arbeta hårt med att rädda det som gick att rädda. Lågt skuldsatta bolag med hög kvalitet kunde passa på att genomföra förvärv och vara offensiva i sina åtgärder eftersom de kunde fokusera på de nya möjligheter som uppstod.

– Vi är övertygade om att detsamma kommer att ske framöver och har således en fortsatt stor tilltro till våra välskötta innehav i fonden. Som aktiv aktieförvaltare kan man beakta all information, även företagskultur och karismatiska företagsledare, vilket ger analysarbetet flera nya spännande dimensioner. Man har också möjlighet att jobba väldigt nära bolagen man investerar i som ofta drivs av företagsledare i världsklass, och följa dem på deras resa under många år. Kvalitén på våra beslut mäts genom den avkastning vi lyckas leverera till våra kunder över tid, vilket ger ett tydligt tävlingsmoment som jag älskar, säger förvaltare Hans Christian Bratterud.

Teamet bakom ODIN Small Cap som gör att vi idag har en förvaltningsbas i Sverige som är starkare än någonsin – Carolina Elvind, Jonathan Schönbäck och Hans Christian Bratterud

Tack till alla kunder som gett oss förtroendet att förvalta deras pengar. Vi kommer att fortsätta att arbeta hårt varje dag med att skapa avkastning genom investeringar i hållbara kvalitetsbolag.

September månads produktblad med avkastningssiffror för ODIN Small Cap

Följ oss på Linkedin för veckovisa uppdateringar

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.